Nálepka s údaji o tlaku v pneumatikách se nachází v otvoru dveří řidiče nebo na sloupku B.
Tlak pneumatik kontrolujte a upravujte u studených pneumatik a při teplotě okolí odpovídající plánovanému provozu.
Poznámka:  Pravidelně kontrolujte tlak v pneumatikách z důvodu optimalizace spotřeby paliva.
Poznámka:  Používejte pouze schválené velikosti pneumatik a kol. Použitím jiných velikostí se může poškodit vozidlo a zneplatnit technický průkaz.
Poznámka:  Pokud změníte průměr pneumatik oproti těm, které byly namontovány u výrobce, nemusí měřič rychlosti zobrazovat správné hodnoty. Navštivte s vozidlem autorizovaného prodejce, aby váš systém řízení motoru přeprogramoval.
Poznámka:  Pro ochranu systému AWD/4WD před poškozením je nezbytné, aby byly rozdíly ve velikosti pneumatik na nápravách minimální. Vždy dbejte na to, aby byly všechny čtyři pneumatiky na vašem vozidle stejné velikosti, typu, značky a jednalo se o stejný model. Navíc pneumatiky navzájem střídejte dle doporučených intervalů. Pokud měníte jakoukoliv z pneumatik a některá z nich je výrazně opotřebená, proveďte výměnu všech čtyř kusů. Pokud není dostupná ekvivalentní pneumatika (stejné velikosti, typu, značky a modelu), vyměňte všechny čtyři pneumatiky.