POZOR:  Nepokoušejte se otevřít kryt airbagu.

Airbag se odpálí při silných čelních nárazech. Airbagy se nafouknou během několika tisícin sekundy a při kontaktu s cestujícím se vyfukují, čímž zabrání nárazu kolen do sloupku řízení. Při převrácení vozidla, nárazech zezadu a bočních nárazech se kolenní airbag neaktivuje.
Poznámka:  Kolenní airbag řidiče má nižší prahovou hodnotu odpálení náložky než přední airbagy. Při menší havárii může dojít pouze k aktivaci kolenního airbagu.