Systém alarmu
Vaše vozidlo může být vybaveno nejméně jedním z následujících systémů alarmu:
  • obvodový alarm se snímači interiéru
  • Obvodový alarm se snímači interiéru a sirénou se záložní baterií.
  • Snímač náklonu nebo pohybu, který spustí alarm v případě pohybu cestujících nebo zvednutí vozidla.
Obvodový alarm
Obvodový alarm brání neoprávněnému otevření dveří včetně zavazadlového prostoru a kapoty vozidla.
Poplašný alarm (je-li k dispozici).
Tento alarm můžete zapnout dálkovým ovládáním.
Snímače interiéru
Missing Image
Tyto snímače zaznamenávají veškerý pohyb uvnitř vozidla a slouží jako odstrašující prvek proti neoprávněnému přístupu.
Po zapnutí alarmu se zapnou snímače interiéru.
Poznámka:  Snímače interiéru nezakrývejte.
Poznámka:  Nezapínejte plnou ochranu alarmem, pokud jsou ve vozidle cestující, zvířata nebo jiné pohybující se objekty. Alarm se kvůli nim může spustit.
Poznámka:  Nenechávejte držák sklenic otevřený.
Poznámka:  Chcete-li trvale vypnout snímač pohybu v interiéru, obraťte se na autorizovaného prodejce.
Snímač náklonu nebo pohybu
Tyto snímače zabraňují zvedání vozidla.
Spuštění alarmu
  • Pokud někdo otevře dveře nebo kapotu bez použití správného klíče nebo dálkového ovládání.
  • Pokud zapnete zapalování bez platného klíče.
  • Pokud snímače interiéru zaznamenají pohyb v interiéru.
  • Pokud dojde k odpojení baterií záložní sirény, dojde u vozidel vybavených baterií záložní sirény k jejímu rozeznění.
V případě spuštění alarmu zní po dobu 30 sekund houkačka a po dobu pěti minut je v činnosti výstražná funkce směrových světel.
Jakýkoliv další výše uvedený pokus opětovně spustí poplach.
Plná a snížená ochrana
Plná ochr.
Plná ochrana je standardním nastavením.
Při plné ochraně jsou po zapnutí alarmu aktivovány snímače interiéru.
Poznámka:  Nezapínejte plnou ochranu alarmem, pokud jsou ve vozidle cestující, zvířata nebo jiné pohybující se objekty anebo pokud vozidlo převážíte. Alarm se v těchto případech může spustit.
Snížená ochrana
Při snížené ochraně jsou po zapnutí alarmu deaktivovány snímače interiéru.
Poznámka:  Při snížené ochraně je spuštění alarmu omezeno pouze na obvody zapalování.
Výběr plné nebo snížené ochrany
Plná ochrana je standardním nastavením.
Tuto funkci můžete zapnout, vypnout nebo nastavit prostřednictvím informačního displeje.
Poznámka:  Při snížené ochraně je spuštění alarmu omezeno pouze na obvody zapalování.
Poznámka:  Při příštím odemčení a opětovném zamčení vozidla pomocí dálkového ovládání se alarm přepne zpět do režimu plné ochrany.
Aktivace poplašného zařízení
Jedním stisknutím zamykacího tlačítka zamknete vozidlo a zapnete alarm.
Deaktivace poplašného zařízení
Poplašné zařízení se deaktivuje v případě splnění některé z těchto podmínek:
  • Odemkněte dveře a do 12 sekund zapněte zapalování pomocí správně nakódovaného klíče.
  • Odemkněte dveře nebo zavazadlový prostor pomocí dálkového ovládání.