Odkládací schránka se nachází v přístrojové desce na straně spolujezdce.
Odkládací schránka se otevírá pomocí kliky západky.
Missing Image
Odkládací schránka se zámkem
Odkládací schránku můžete zamykat pomocí klíčku zapalování. Chcete-li odkládací schránku zamknout, zavřete ji, zasuňte do jejího zámku klíček zapalování a otočte jím ve směru hodinových ruček. Vyjměte klíček.
Chcete-li odkládací schránku odemknout, zasuňte do jejího zámku klíček zapalování a otočte jej proti směru hodinových ručiček.