Poznámka:  Nepoužívejte elektronickou uzávěrku diferenciálu (ELD) na zpevněných silnicích. Pokud tak učiníte, pneumatiky mohou vydávat větší hluk a mohou se nadměrně opotřebovávat. ELD používejte pouze na klouzavém a nezpevněném povrchu.
ELD uzamkne levý a pravý hřídel zadní nápravy tak, že se náprava bude chovat jako spojená. Při nestabilních podmínkách však může docházet k většímu prokluzu zadních kol.
ELD aktivujete stisknutím tlačítka ELD (viz ilustrace).
Missing Image
ELD se zamkne a odemkne, když jsou vnitřní ozubená kola zarovnána a na diferenciál se přenáší nízký točivý moment. Zarovnání převodů můžete dopomoci tak, že pojede s vozidlem rovně a uvolníte plynový pedál nebo jej pouze lehce sešlápnete. Případně jeďte pomalu dopředu nebo dozadu a současně otáčejte volantem ze strany na stranu, aby se mechanismus ELD zarovnal.
ELD se:
  • automaticky deaktivuje po překročení rychlosti 40 km/h,
  • automaticky znovu aktivuje v případě poklesu rychlosti pod 30 km/h,
  • automaticky deaktivuje po vypnutí zapalování.
Poznámka:  ELD se aktivuje, jakmile se vozidlo bude pohybovat rychlostí nižší než 30 km/h a uvolníte plynový pedál.
Poznámka:  ELD lze použít v jakémkoli jízdním režimu (2H, 4H nebo 4L).
ELD je vyžadován při jízdě rychlostí nad 40 km/h, váš požadavek se uloží a systém se aktivuje, jakmile rychlost vozidla klesne na 30 km/h. Kontrolka systému ELD bude blikat do té doby, než rychlost vozidla poklesne a systém se aktivuje, nebo dokud řidič nezruší požadavek opětovným stisknutím tlačítka systému ELD.
Poznámka:  Po aktivaci ELD dojde k deaktivaci funkcí elektronického stabilizačního programu (ESP), jako například systému řízení stability, systému regulace prokluzu, kontroly rychlosti systému prudkého klesání, signalizace nouzového zastavení, asistenta rozjezdu do svahu nebo systému řízení náklonu přívěsu. Mimo to se rozsvítí kontrolka vypnutí systému ESP a zhasne kontrolka zapnutí systému HDC.
Poznámka:  Během zásahu protiblokovacího brzdového systému je ELD deaktivována.