Displej audiojednotky   Náprava  
Zkontrolujte CD
Obecné chybové hlášení při problému s CD, jako např. že je nelze načíst, vloženo datové CD atd. Disk musí být otočen správnou stranou nahoru. Disk očistěte a zkuste znovu, případně jej vyměňte za disk s hudbou, o kterém víte, že je v pořádku. Pokud závada přetrvává, kontaktujte vašeho prodejce.  
Porucha mechaniky
Obecné chybové hlášení pro podmínky závady na CD přehrávači, jako jsou např. vadný mechanizmus.  
Tepl. mechan vysoká
Příliš vysoká okolní teplota - přístroj začne znovu fungovat, teprve až zchladne.  
IPOD ERROR READING DEVICE (CHYBA NAČÍTÁNÍ ZAŘÍZENÍ IPOD)   Obecné chybové hlášení pro podmínky závady iPod, jako např. že není možné číst data. Zkontrolujte, zda je iPod vložen správně. Pokud závada přetrvává, kontaktujte vašeho prodejce.