POZOR:  Nesoustředěná jízda může mít za následek ztrátu kontroly nad vozidlem, nehodu a zranění. Důrazně doporučujeme dbát při používání zařízení, která mohou odpoutat pozornost od řízení, zvýšené opatrnosti. Za bezpečný provoz vozidla je vždy zodpovědný především řidič. Doporučujeme, abyste za jízdy nepoužívali žádné zařízení, které je nutné obsluhovat ručně. Místo toho používejte vždy, když je to možné, systémy hlasového ovládání. Dále nezapomínejte na místní zákony a nařízení, které mohou upravovat používání elektronických zařízení za jízdy.

Poznámka:  V závislosti na volitelné výbavě vašeho vozidla se může systém lišit od verze, která je zde znázorněna.
Poznámka:  Některé funkce nemusí být ve vaší oblasti k dispozici.
Missing Image
ACD.
BZvuk.
CMUTE nebo dopravní hlášení (TA).
DHodiny.
EObrazovka displeje.
FČíselné klávesy.
GFunkční tlačítka.
HTlačítka vyhledávání a rychlého přechodu vpřed a vzad.
ITUNE.
JUkončení telefonního hovoru.
KOk a kurzorové šipky.
LVysunutí CD
MOtvor pro vkládání CD.
NPřehrát/pozastavit.
OPřijetí nebo zahájení hovoru.
PHlasitost a napájení.
QMENU.
RPHONE.
SMEDIA
TRADIO.
CD
Stisknutím přehrajete disk CD. Stisknutím funkčních tlačítek pod obrazovkou rádia zvolte na obrazovce volby Opakování nebo Náhodné přehrávání.
Zvuk
Stisknutím přejdete k nastavením výšek, středů, hloubek, vyvážení vpředu a vzadu a rozložení zvuku vlevo a vpravo. Požadovaná nastavení vyberete pomocí šipek nahoru a dolů. Po vybrání nastavení změňte hodnotu pomocí šipek doleva a doprava. Stiskněte OK pro nastavení nebo MENU pro opuštění. Nastavení zvuku lze nastavit pro každý zdroj zvuku nezávisle.
MUTE
Stisknutím tlačítka ztlumíte přehrávaný zvuk.
TA
Stisknutím se zapínají nebo vypínají dopravní informace. Pomocí tohoto tlačítka můžete také zrušit aktivní příjem dopravních informací.
Poznámka:  Dopravní hlášení nemusí být v některých oblastech k dispozici.
Hodiny
Stisknutím přejdete k nastavení hodin. Stisknutím středních tlačítek se šipkou změňte hodiny a minuty. Hodiny můžete nastavit také stisknutím tlačítka MENU a výběrem možnosti Nastavení hodin. Stiskem zobrazíte hodiny, pokud se nenacházíte v režimu telefonu.
Obrazovka displeje
Zobrazuje informace o zvuku a systému SYNC.
Číselné klávesy
V režimu rádia můžete ukládat oblíbené rozhlasové stanice, které budete chtít poslouchat později. Když máte naladěnou určitou stanici, stiskněte tlačítko předvolby a podržte je, dokud se zvuk neobnoví. V režimu přehrávání disku CD můžete stisknutím tlačítka zvolit skladbu. V režimu telefonu můžete stisknutím tlačítek zadat telefonní číslo.
Funkční tlačítka
Stisknutím tlačítek volíte různé funkce audio systému v závislosti na aktuálním režimu (například rádio nebo přehrávání disku CD).
Tlačítka vyhledávání a rychlého přechodu vpřed a vzad
V režimu autorádia vyberte frekvenční pásmo a stiskněte některé z těchto tlačítek. Systém se zastaví na první rozhlasové stanici, kterou najde ve zvoleném směru vyhledávání. V režimu přehrávání disku CD vyberete stisknutím tohoto tlačítka předchozí nebo další skladbu. Stisknutím a podržením tlačítka můžete aktuální skladbu rychle přetáčet dozadu nebo dopředu.
TUNE
Použijte, chcete-li procházet frekvenční radiové pásmo.
Ukončení telefonního hovoru
Stiskněte pro ukončení telefonního hovoru.
Tlačítko OK a kurzorové šipky
Požadovaná nastavení vyberete pomocí šipek nahoru a dolů. Po vybrání nastavení změňte hodnotu pomocí šipek doleva a doprava. Stiskněte OK pro nastavení nebo MENU pro opuštění.
Vysunutí disku CD
Stisknutím tlačítka vysunete disk CD.
Otvor pro vkládání CD
Vložte disk CD.
Přehrát/Pozastavit
Stisknutím přehrajete nebo pozastavíte skladbu v režimu přehrávání CD.
Přijetí nebo zahájení hovoru
Stiskem přijmete nebo zahájíte hovor.
Hlasitost a napájení
 Otočením ovladače upravíte hlasitost.Stisknutím se systém zapíná a vypíná.
MENU
Stisknutím tlačítka přejdete na nabídku různých funkcí audio systému.
PHONE
Stiskněte tlačítko pro přístup k funkcím telefonu systému SYNC. Viz informace o systému SYNC.
MEDIA
Stiskem tlačítka přejdete k externím mediálním zařízením nebo mezi nimi přepnete.
RADIO
Stisknutím lze volit poslech autorádia nebo přepínat rozhlasové stanice. Stisknutím funkčních tlačítek pod obrazovkou rádia můžete volit různé funkce rádia.