POZOR:  Nesoustředěná jízda může mít za následek ztrátu kontroly nad vozidlem, nehodu a zranění. Důrazně doporučujeme dbát při používání zařízení, která mohou odpoutat pozornost od řízení, zvýšené opatrnosti. Za bezpečný provoz vozidla je vždy zodpovědný především řidič. Doporučujeme, abyste za jízdy nepoužívali žádné zařízení, které je nutné obsluhovat ručně. Místo toho používejte vždy, když je to možné, systémy hlasového ovládání. Dále nezapomínejte na místní zákony a nařízení, které mohou upravovat používání elektronických zařízení za jízdy.

Poznámka:  V závislosti na volitelné výbavě vašeho vozidla se může systém lišit od verze, která je zde znázorněna.
Poznámka:  Některé funkce nemusí být ve vaší oblasti k dispozici. Informace o dostupnosti vám poskytne autorizovaný prodejce.
Missing Image
ARADIO.
BObrazovka displeje.
CČíselné klávesy.
DHodiny.
EFunkční tlačítka.
FTUNE
GTlačítka vyhledávání a rychlého přechodu vpřed a vzad.
HTlačítko OK a kurzorové šipky.
IHlasitost a napájení.
JZtlumení nebo dopravní hlášení (TA).
KSOUND.
LMENU.
MPHONE.
NMEDIA
RADIO
Stisknutím tlačítka se přepíná mezi poslechem CD přehrávače a nabídkou médií. Stisknutím funkčních tlačítek pod obrazovkou rádia můžete volit různé funkce rádia.
Obrazovka displeje
Zobrazuje informace o zvuku.
Číselné klávesy
V režimu rádia můžete ukládat a vyvolávat své oblíbené rozhlasové stanice. Chcete-li uložit určitou stanici, nalaďte ji a poté stiskněte a podržte tlačítko předvolby, dokud se neobnoví zvuk. V režimu telefonu můžete zadat telefonní číslo.
Hodiny
Stisknutím přejdete k nastavení hodin. Stisknutím středních tlačítek se šipkou změňte hodiny a minuty. Hodiny můžete nastavit také stisknutím tlačítka MENU a výběrem možnosti Nastavení hodin. Stiskem zobrazíte hodiny, pokud se nenacházíte v režimu telefonu.
Funkční tlačítka
Stisknutím tlačítek volíte různé funkce audio systému v závislosti na aktuálním režimu (například rádio nebo přehrávání disku CD).
TUNE
Otáčením můžete vyhledat frekvenční pásmo po jednotlivých krocích.
Tlačítka vyhledávání a rychlého přechodu vpřed a vzad
Vyberte frekvenční pásmo a stiskněte některé z těchto tlačítek. Systém se zastaví na první rozhlasové stanici, kterou najde ve zvoleném směru vyhledávání.
Tlačítko OK a kurzorové šipky
Pomocí šipek nahoru a dolů vyberte požadované nastavení. Po vybrání nastavení změňte hodnotu pomocí šipek doleva a doprava. Stiskněte OK pro nastavení nebo MENU pro opuštění.
Hlasitost a napájení
 Otočením ovladače upravíte hlasitost.Stisknutím se systém zapíná a vypíná.
Ztlumení
Stisknutím tlačítka ztlumíte přehrávaný zvuk.
TA
Stisknutím zapnete či vypnete příjem dopravních hlášení nebo zrušíte aktivní hlášení.
Poznámka:  Dopravní hlášení nemusí být v některých oblastech k dispozici.
SOUND
Stisknutím přejdete k nastavením výšek, středů, hloubek, vyvážení vpředu a vzadu a rozložení zvuku vlevo a vpravo. Požadovaná nastavení vyberete pomocí šipek nahoru a dolů. Po vybrání nastavení změňte hodnotu pomocí šipek doleva a doprava. Stiskněte OK pro nastavení nebo MENU pro opuštění. Nastavení zvuku lze nastavit pro každý zdroj zvuku nezávisle.
MENU
Stisknutím tohoto tlačítka přejdete na nabídku různých funkcí audio systému.
PHONE
Stiskněte tlačítko pro přístup k funkcím telefonu v systému.
MEDIA
Stisknutím otevřete nabídku zdroje médií. Opakovaným stisknutím můžete přepnout na mediální zařízení nebo můžete zdroji médií procházet pomocí tlačítek se šipkami. Stisknutím OK vyberete zdroj.