POZOR:  Nesoustředěná jízda může mít za následek ztrátu kontroly nad vozidlem, nehodu a zranění. Důrazně doporučujeme dbát při používání zařízení, která mohou odpoutat pozornost od řízení, zvýšené opatrnosti. Za bezpečný provoz vozidla je vždy zodpovědný řidič. Doporučujeme, abyste za jízdy nepoužívali žádné zařízení, které je nutné obsluhovat ručně. Místo toho používejte vždy, když je to možné, systémy hlasového ovládání. Dále nezapomínejte na místní zákony a předpisy, které mohou určovat pravidla pro používání elektronických zařízení za jízdy.

Missing Image
AHlasitost a napájení.
BOtvor pro vkládání CD.
CTUNE
DTlačítka vyhledávání a rychlého přechodu vpřed a vzad.
EVysunutí CD
Hlasitost a napájení
Stisknutím se systém zapíná a vypíná. Otočením ovladače upravíte hlasitost.
Otvor pro vkládání CD
Vložte disk CD.
TUNE
V režimu autorádia lze otáčením ručně prohledávat frekvenční pásmo.
Tlačítka vyhledávání a rychlého přechodu vpřed a vzad
V režimu rádia vyberte rozhlasovou stanici a stiskněte jedno z tlačítek. Systém se zastaví na první rozhlasové stanici, kterou najde ve zvoleném směru vyhledávání. V režimu přehrávání disku CD vyberete stisknutím tohoto tlačítka předchozí nebo další skladbu. Stisknutím a podržením tlačítka můžete aktuální skladbu rychle přetáčet dozadu nebo dopředu.
Vysunutí disku CD
Stisknutím tlačítka vysunete disk CD.