POZOR:  Nesoustředěná jízda může mít za následek ztrátu kontroly nad vozidlem, nehodu a zranění. Důrazně doporučujeme dbát zvýšené opatrnosti při používání zařízení, která mohou odpoutat pozornost od řízení. Za bezpečný provoz vozidla je vždy zodpovědný především řidič. Doporučujeme za jízdy nepoužívat žádné zařízení, které je nutné obsluhovat ručně. Místo toho používejte vždy, když je to možné, systémy hlasového ovládání. Dále nezapomínejte na místní zákony a nařízení, které mohou upravovat používání elektronických zařízení za jízdy.
  POZOR:  Zařízení ve vozidle vždy umísťujte na bezpečné místo, aby v případě náhlého brzdění či nehody nezpůsobilo zranění osob. Nedodržení tohoto pokynu může mít za následek zranění.

Missing Image
Externí zvukový port umožňuje připojit přenosný hudební přehrávač a přehrávat hudbu z reproduktorů vozidla. Můžete použít libovolný přenosný hudební přehrávač určený k použití se sluchátky. Prodlužovací zvukový kabel musí mít na obou koncích zástrčku.
  1. Ověřte si, že se vozidlo nepohybuje a že audio jednotka a přenosný hudební přehrávač jsou vypnuty.
  1. Zapojte prodlužovací kabel ze zařízení do zvukového vstupu.
  1. Zapněte autorádio a zvolte buď naladěnou stanici FM, nebo disk CD.
  1. Nastavte požadovanou hlasitost.
  1. Zapněte zařízení a nastavte hlasitost na ½ maximální úrovně.
  1. Opakovaně stiskejte AUX, až se na displeji zobrazí možnost LINE nebo LINE IN. Přestože je hlasitost snížena, měli byste hudbu slyšet.
  1. Nastavte u zařízení hlasitost tak, aby dosáhlo úrovně hlasitosti stanice FM nebo disku CD. Přepínejte přitom mezi ovládacími prvky AUX a FM nebo CD.
Pomocí tlačítek na audio jednotce vozidla obnovte přehrávání z audio jednotky, zatímco zařízení zůstane připojeno.
Poznámka:  Prodlužovací zvukový kabel musí být dostatečně dlouhý, aby se zařízením bezpečně sloužil, když je vozidlo v pohybu.
Poznámka:  Aby při používání přídavného zařízení byla výkonnost optimální, nastavte hlasitost na tomto zařízení na vysokou úroveň. Tím se omezí rušení zvuku vznikající při dobíjení zařízení z napájení vozidla.
Poznámka:  Z bezpečnostních důvodů zařízení nepřipojujte ani nenastavujte za jízdy.