POZOR:  Nesoustředěná jízda může mít za následek ztrátu kontroly nad vozidlem, nehodu a zranění. Důrazně doporučujeme dbát zvýšené opatrnosti při používání zařízení, která mohou odpoutat pozornost od řízení. Za bezpečný provoz vozidla je vždy zodpovědný především řidič. Doporučujeme za jízdy nepoužívat žádné zařízení, které je nutné obsluhovat ručně. Místo toho používejte vždy, když je to možné, systémy hlasového ovládání. Dále nezapomínejte na místní zákony a nařízení, které mohou upravovat používání elektronických zařízení za jízdy.

Multimediální rozbočovač se nachází na přístrojové desce nebo ve středové konzole.
Multimediální rozbočovač může být vybaven jedním nebo několika následujícími vstupy:
Viz   Zábava