POZOR:  Nesoustředěná jízda může mít za následek ztrátu kontroly nad vozidlem, nehodu a zranění. Důrazně doporučujeme dbát zvýšené opatrnosti při používání zařízení, která mohou odpoutat pozornost od řízení. Za bezpečný provoz vozidla je vždy zodpovědný především řidič. Doporučujeme za jízdy nepoužívat žádné zařízení, které je nutné obsluhovat ručně. Místo toho používejte vždy, když je to možné, systémy hlasového ovládání. Dále nezapomínejte na místní zákony a nařízení, které mohou upravovat používání elektronických zařízení za jízdy.

Missing Image
K portu USB lze připojovat přehrávače mediálních souborů, paměťové jednotky nebo jiná zařízení, která jsou prostřednictvím tohoto portu nabíjena.
Poznámka:  Některé z USB portů ve vozidle nemusí mít schopnost přenášet data. Viz  Auxiliary Power Points.