Spárování zařízení
Missing Image  Stiskněte tlačítko.
Zvolte BT Devices a postupujte podle pokynů na obrazovce.
Poznámka:  Při spárování nového zařízení můžete zvolit stahování kontaktů a nastavit ho jako primární zařízení.