Voice Pass Through
Tento systém umožňuje používat funkce hlasového rozpoznávání vašeho telefonu.
Missing Image  Stiskněte tlačítko hlasového ovládání na volantu.
Poznámka:  Systém funguje pouze tehdy, když je přes rozhraní Bluetooth připojeno zařízení.   Viz   Připojení zařízení Bluetooth
Poznámka:  Při použití Voice Pass Through se používá jazyk nastavený ve vašem zařízení.