Poznámka:  Při řazení mezi rozsahy může být z hnacího ústrojí slyšet cvakání. Tento zvuk je zcela normální.
Missing Image
Pohon dvou kol, vysoký rozsah – 2H
Používejte pro veškeré jízdy po normálních silnicích a rovněž pro jízdy v suchém, rovném terénu.
Vypínatelný pohon všech kol, vysoký rozsah – 4H
Poznámka:  Pohon čtyř kol 4H nepoužívejte při jízdě po běžných vozovkách.
Používejte pro jízdy v terénu.
Pokud budete s vozidlem jezdit v terénu, doporučujeme provádět kontrolu součástí podvozku v častějších intervalech.
Poznámka:  Posunutím spínače převodovky do polohy 4H se rozsvítí kontrolka pohonu čtyř kol.   Viz   Varovné kontrolky a indikátory
Vypínatelný pohon všech kol, nízký rozsah – 4l
Poznámka:  Pohon čtyř kol 4L nepoužívejte při jízdě po běžných vozovkách.
Používejte pro extrémnější terénní podmínky, jako jsou strmá stoupání či prudká klesání.
Používejte jej rovněž v případech, kdy je nutné manévrování při nízkých rychlostech, např. při zdolávání roztroušených balvanů v řečišti.
Pokud budete s vozidlem jezdit v terénu, doporučujeme provádět kontrolu součástí podvozku v častějších intervalech.
Poznámka:  Kontrolky nízkého rozsahu pohonu čtyř kol (4L) a pohonu čtyř kol se rozsvítí, když je spínač převodovky v poloze 4L.   Viz   Varovné kontrolky a indikátory
Řazení mezi polohami 2H a 4H
Poznámka:  Přeřazením do polohy 2H znovu aktivujete všechny funkce řízení stability (ESP).
Přeřazení mezi rozsahy 2H a 4H lze provést pouze v případě, že se vozidlo pohybuje rychlostí nejvýše 110 km/h a plynový pedál je nesešlápnutý, v přímé poloze. Během přepínání bude kontrolka blikat.
Řazení mezi rozsahy 2H a 4L
Poznámka:  Přeřazením do polohy 4L deaktivujete regulaci prokluzu zásahem motoru a řízení stability přívěsu, avšak asistent pro jízdu z kopce, asistent rozjezdu do svahu a regulace prokluzu zásahem brzd zůstanou aktivní.
Poznámka:  Přeřazením do polohy 2H znovu aktivujete všechny funkce řízení stability (ESP).
  1. Zastavte za tímto účelem vozidlo na bezpečném místě.
  1. Manuální převodovka – plně sešlápněte spojkový pedál.
  1. Automatická převodovka – přesuňte volicí páku do neutrální polohy (N).
  1. Otočte spínač převodovky z polohy 2H do polohy 4L nebo z polohy 4L do polohy 2H.
Během přepínání bude kontrolka blikat. Pokud nadále bliká, zkontrolujte, zda byly splněny výše uvedené podmínky.
Řazení mezi rozsahy 4H a 4L
Poznámka:  Přeřazením do polohy 4L deaktivujete regulaci prokluzu zásahem motoru a řízení stability přívěsu, avšak asistent pro jízdu z kopce, asistent rozjezdu do svahu a regulace prokluzu zásahem brzd zůstanou aktivní.
  1. Zastavte za tímto účelem vozidlo na bezpečném místě.
  1. Manuální převodovka – plně sešlápněte spojkový pedál.
  1. Automatická převodovka – přesuňte volicí páku do neutrální polohy (N).
  1. Přesuňte spínač převodovky z polohy 4H do polohy 4L nebo z polohy 4L do polohy 4H.
Během přepínání bude kontrolka blikat. Pokud nadále bliká, zkontrolujte, zda byly splněny výše uvedené podmínky.
Jízda s pohonem všech kol ve zvláštních podmínkách
Vozidlo s pohonem všech kol umožňuje jízdu na písčitém povrchu, sněhu, blátě a nekvalitních vozovkách. Jeho jízdní vlastnosti se tak poněkud liší od konvenčních vozidel, a to jak při jízdě na dálnici, tak mimo ni.
Při pomalé jízdě terénem se zatíženým vozem používejte nižší rychlostní stupně. Zařazením nižších stupňů umožníte motoru a převodovce optimálnější chlazení.
Základní princip činnosti
Buďte velmi opatrní při jízdě na kluzkých površích, například na písku, vodě, šotolině, sněhu nebo ledu.
Písek
Při jízdě na písku se snažte udržet všechna kola v co nejpevnější stopě. Při jízdě terénem zařaďte nižší rychlostní stupeň a pohybujte se stabilní rychlostí. Plynový pedál sešlapujte pozvolna a vyhýbejte se nadměrnému prokluzu kol.
 V hlubokém písku nejezděte příliš dlouho.Došlo by totiž k přehřátí systému.
Vypněte zapalování a nechte systém alespoň 15 minut chladnout.
Při pomalé jízdě terénem za velmi teplého počasí používejte nižší rychlostní stupně. Zařazením nižších stupňů umožníte motoru a převodovce optimálnější chlazení.
Nejezděte příliš rychle, protože hybná síla vozu může v takovém případě způsobit uvíznutí, a to až do té míry, kdy bude k vyproštění nutné využít pomoci jiného vozu. Nezapomeňte, že pokud budete postupovat s dostatečnou obezřetností, můžete z daného místa vycouvat.
Bláto a voda
Bláto
Při jízdě na blátě se vyhýbejte náhlým změnám rychlosti a směru. I vozidla s pohonem všech kol mohou v kluzkém blátě ztratit přilnavost. Jakmile začne vozidlo dostávat smyk, otočte volantem do protipohybu a počkejte, až opět získáte kontrolu nad vozem.
Po jízdě v blátivém terénu očistěte nečistoty, které ulpěly na otáčejících se hnacích hřídelích a pneumatikách. Nadměrné množství bláta na pneumatikách a otáčejících se hnacích hřídelích způsobuje nevyváženost, která by mohla vést k poškození hnacích dílů.
Vodní
Je-li nutné projet hlubokou vodou, jeďte opatrně. Přilnavost a brzdné možnosti mohou být v takovém případě omezeny.
Před projížděním vodou odhadněte hloubku brodu. Nevjíždějte do vody, která dosahuje výš, než je spodní část ráfků. Pokud zapalování navlhne, může motor zhasnout.
Po vyjetí z vody vždy vyzkoušejte funkci brzd. Mokré brzdy totiž nedosahují takové účinnosti jako suché. Oschnutí brzd můžete urychlit mírným sešlápnutím brzdového pedálu za jízdy.
Poznámka:  Průjezd hlubokou vodou může poškodit převodovku. Pokud by došlo k ponoření přední nebo zadní nápravy do vody, bude nutné zkontrolovat a v případě nutnosti také vyměnit mazivo náprav a rozdělovací převodovky.
Terénní jízda na svazích
Ačkoli přírodní překážky mohou znemožnit přímou jízdu z kopce nebo do kopce, měli byste se o ni pokusit vždy, než přistoupíte k diagonální jízdě po svahu.
Poznámka:  Na strmých svazích nezatáčejte. Vůz by mohl ztratit přilnavost, sklouznout do strany nebo se také převrátit. Před jízdou po svahu si vyhlédněte trasu, které se chcete držet. Nepřejíždějte přes horizont, aniž byste věděli, jaké podmínky jsou na druhé straně. Při couvání ve svahu využijte pomoci druhé osoby, která bude vůz sledovat zvenčí.
Při jízdě do strmého svahu zařaďte nižší rychlostní stupeň s dostatečným předstihem. Vyhýbejte se podřazování přímo ve svahu. Omezíte tak námahu, které je vystaven motor, a předejdete jeho zhasnutí.
Pokud vám zhasne motor, nepokoušejte se otočit. Vozidlo by se převrátilo. Lepší je zacouvat zpět na bezpečné místo.
Plynový pedál sešlapujte pouze tak, aby vozidlo svah vyjelo. Při příliš vysokém výkonu se začnou kola protáčet a ztratí přilnavost a povede to ke ztrátě kontroly nad vozem.
Missing Image
Svah sjíždějte se stejným rychlostním stupněm, jaký byste zařadili při vyjíždění do svahu. Díky tomu nebudete muset tolik používat brzdy a předejdete jejich přehřátí. Svah nesjíždějte na volnoběh. Přesuňte volicí páku převodovky do polohy nižšího převodu. Při sjíždění ze strmého svahu se vyhýbejte prudkému brzdění. Hrozila by ztráta kontroly nad vozem. Aby bylo možné zatočit, musí být možné otáčet předními koly.
Vozidlo je vybaveno brzdami s protiblokovacím systémem, proto sešlapujte brzdový pedál rovnoměrně. Brzdový pedál nesešlapujte přerušovaně.
Jízda na sněhu a ledu
  POZOR:  Při jízdě na velmi kluzkém povrchu, který vyžaduje použití sněhových řetězů, je nutné dbát zvýšené opatrnosti. Jeďte pomalu, udržujte si větší odstup a vyhýbejte se prudkému otáčení volantem. Mohli byste totiž ztratit kontrolu nad vozem a následná nehoda by mohla vést k vážnému zranění či dokonce smrti. Pokud v zatáčce začne sklouzávat zadní část vozu, otočte volantem do protisměru smyku, abyste znovu získali kontrolu nad vozidlem.

Poznámka:  Nadměrný prokluz kol může způsobit poškození převodovky.
Vozidla s pohonem všech kol mají při jízdě na sněhu a ledu oproti vozům s jednou hnanou nápravou výhodu, nicméně smyk mohou dostat stejně jako každé jiné vozidlo. Pokud na sněhu či ledu pocítíte první náznaky smyku, otočte volantem do protisměru a pokuste se získat kontrolu nad vozem.
Za jízdy na sněhu a ledu se vyhýbejte výraznému zrychlování a prudkým změnám směru. Při rozjíždění sešlapujte plynový pedál velmi pozvolna.
Vyhýbejte se náhlému brzdění. I když se mohou vozy s pohonem všech kol na sněhu a ledu rozjíždět rychleji než vozy s jednou hnanou nápravou, zastavení jim bude trvat stejnou dobu, protože čtyřmi brzdami jsou vybaveny všechny vozy. Nikdy nepodceňujte podmínky na vozovce.
Vždy udržujte dostatečný odstup od ostatních vozidel, abyste zvládli včas zabrzdit. Jezděte pomaleji než obvykle a používejte spíše nižší rychlostní stupně. V případě nutnosti náhlého zastavení sešlapujte brzdový pedál rovnoměrně. Jelikož je vozidlo vybaveno brzdami s protiblokovacím systémem, nesešlapuje brzdový pedál přerušovaně.   Viz   Rady pro jízdu s protiblokovacím brzdovým systémem
Pokud vozidlo uvízne v blátě nebo ve sněhu
Pokud vozidlo uvízne v blátě nebo sněhu, můžete je vyprostit popojížděním vpřed a vzad s pravidelným zastavováním mezi jednotlivými přeřazeními. Pedál akcelerátoru sešlapujte zlehka při každém zařazeném rychlostním stupni.
Poznámka:  Pokud není motor zahřátý na běžnou provozní teplotu, nesnažte se vozidlo rozhoupat. Mohlo by dojít k poškození převodovky.
Poznámka:  Vozidlo nerozhoupávejte déle než jednu minutu, jinak by mohlo dojít k poškození převodovky či pneumatik nebo k přehřátí motoru.
Údržba a úpravy
Odpružení a řídicí soustava vozidla byla sestrojena a testována tak, aby zajistila předvídatelné chování vozu bez ohledu na to, zda je plně naložen nebo prázdný. Z tohoto důvodu důrazně nedoporučujeme provádění jakýchkoli úprav, jako například montáž nebo demontáž určitých dílů (např. závěsů nebo stabilizátoru). Při výměně těchto dílů používejte výhradně originální díly.
Pokud vozidlo výrazně zatížíte nebo použijete přídavné zařízení (např. žebřinový nosič nebo venkovní nosič zavazadel), dbejte zvýšené opatrnosti. Jakékoli úpravy, které zvýší těžiště vozu, mohou zvýšit náchylnost vozu k převrácení.
Nedodržení pokynů k údržbě může zrušit platnost záruky, navýšit cenu oprav, omezit výkon a provozní možnosti vozidla a nepříznivě ovlivnit bezpečí vás i cestujících. Pokud budete vozidlo používat v terénu, doporučujeme provádět kontrolu podvozku v častějších intervalech.