Systém řízení trakce je součástí systému řízení stability.
Poznámka:  Systém se automaticky zapne vždy, když zapnete zapalování.
Poznámka:  Pouze u vozidel 4WD přeřazením na 4L deaktivujete regulaci prokluzu zásahem motoru, avšak regulace prokluzu zásahem brzd zůstane aktivní.
V některých situacích (např. když vozidlo uvízne v blátě nebo ve sněhu) může být výhodné systém vypnout, aby se kola mohla otáčet s plným výkonem.
Regulace prokluzu je vylepšená funkce systému regulace stability, která automaticky zjišťuje prokluz kol při zrychlování. V dané situaci tento systém přenese brzdnou sílu na jednotlivá kola a v případě potřeby sníží výkon motoru.
Chcete-li regulaci prokluzu vypnout,   Viz   Používání řízení stability
Systém řízení stability zůstane zapnutý, přestože vypnete regulaci prokluzu.