POZOR:  Před zahájením provádění jakékoli údržby nebo před opuštěním vozidla vždy vypněte zapalování a zcela zatáhněte parkovací brzdu. Nedodržení tohoto pokynu by mohlo mít za následek vážné nebo smrtelné zranění při opětovném rozběhnutí motoru.

Princip fungování
Systém pomáhá snižovat spotřebu paliva a emise CO2 tím, že vypíná motor, když běží naprázdno (např. při stání na semaforu).
Vozidlo je vybaveno vylepšeným startérem, který unese častější startování motoru.
Za určitých okolností se motor nemusí zastavit, například:
 • Otevřeli jste dveře řidiče.
 • Odepnuli jste bezpečnostní pás řidiče.
 • Vozidlo se nachází ve vyšší nadmořské výšce.
 • Zapnuli jste vyhřívané čelní sklo.
 • Zapnuli jste režim vlečení/tažení nebo je zapnutý ruční režim.
 • Zvolili jste sportovní režim.
 • Zvolili jste režim 4L nebo 4H.
 • Vaše vozidlo je na strmém svahu.
 • Motor se zahřívá.
 • Venkovní teplota je příliš nízká či příliš vysoká.
 • Nabití akumulátoru je nízké nebo je teplota akumulátoru v optimálním provozním rozsahu.
 • Aby byla udržena teplota v interiéru nebo nedošlo k zamlžení oken.
Za určitých podmínek se motor může sám rozběhnout, například:
 • Zapnuli jste vyhřívání čelního skla.
 • Zapnuli jste maximální odmrazování.
 • Otočili jste volantem.
 • Vozidlo se začalo pohybovat ze svahu při zařazeném neutrálu.
 • Aby byla zachována dostatečná účinnost posilovače brzd.
 • Aby byla udržena teplota v interiéru nebo nedošlo k zamlžení oken.
Poznámka:   Při automatickém opětovném spouštění motoru se může změnit rychlost otáček ventilátoru.
Poznámka:   Systém nemusí fungovat, necháte-li při vypnutém zapalování připojeny elektrické spotřebiče, které mohou vybíjet akumulátor.
Použití systému Auto-Start-Stop
  POZOR:  Než opustíte vozidlo, zatáhněte parkovací brzdu a přesuňte volicí páku do polohy pro parkování (P).

Zastavení motoru
 1. Uvolněte plynový pedál.
 1. Zastavte vozidlo se zařazenou polohou pro jízdu vpřed (D).
 1. Brzdový pedál držte stále sešlápnutý.
Poznámka:   Motor se zastaví, jestliže je volič převodovky v poloze parkování (P) nebo neutrál (N) bez ohledu na polohu pedálu brzdy.
Poznámka:   Když je motor vypnutý, vypne se i posilovač řízení.
Opětovné spuštění motoru
Chcete-li motor znovu nastartovat, proveďte jeden z následujících úkonů:
 • Uvolněte brzdový pedál.
 • Sešlápněte plynový pedál.
 • Přesuňte řadicí páku do polohy jízdy vpřed (D), zpátečky (R), neutrálu (N) nebo manuálního řazení (M).
Zapínání a vypínání systému
Systém se zapne vždy, když zapnete zapalování.
Missing Image  Chcete-li systém vypnout, stiskněte spínač. Rozsvítí se slovo VYPNUTO Chcete-li systém opět zapnout, stiskněte spínač znovu.
Pokud se motor vypne, rozsvítí se zelená kontrolka systému auto-start-stop. Pokud je nutný zásah řidiče, bliká oranžově a zobrazí se zpráva.
Missing Image  Pokud systém auto-start-stop není k dispozici, příslušná kontrolka se rozsvítí šedě a s přeškrtnutím.
Poznámka:   Když systém zjistí závadu, vypne se. Pokud zůstává neaktivní po dokončení cyklu zapalování, nechte vozidlo zkontrolovat u autorizovaného prodejce.
Výměna baterie
Chcete-li zajistit správné fungování systému, k výměně akumulátoru použijte jedině akumulátor se stejnými parametry.