POZOR:  Před zahájením provádění jakékoli údržby nebo před opuštěním vozidla vždy vypněte zapalování a zcela zatáhněte parkovací brzdu. Nedodržení tohoto pokynu by mohlo mít za následek vážné nebo smrtelné zranění při opětovném rozběhnutí motoru.

Princip fungování
Systém pomáhá snižovat spotřebu paliva a emise CO2 tím, že vypíná motor, když běží naprázdno (např. při stání na semaforu).
Vaše vozidlo je vybaveno vylepšeným spouštěčem, který je určen pro zvýšený počet spouštění motoru.
Za určitých okolností se motor nemusí zastavit, například:
 • Otevřeli jste dveře řidiče.
 • Odepnuli jste bezpečnostní pás řidiče.
 • Vozidlo se nachází ve vyšší nadmořské výšce.
 • Zapnuli jste vyhřívané čelní sklo.
 • Zvolili jste režim 4L nebo 4H.
 • Motor se zahřívá.
 • Venkovní teplota je příliš nízká či příliš vysoká.
 • Akumulátor je téměř vybitý nebo jeho teplota není v optimálním provozním rozsahu.
 • Aby byla udržena teplota v interiéru nebo nedošlo k zamlžení oken.
Za určitých okolností se motor může znovu spustit, například:
 • Zapnuli jste vyhřívání čelního skla.
 • Zapnuli jste maximální odmrazování.
 • Otočili jste volantem.
 • Vozidlo se začalo pohybovat ze svahu při zařazeném neutrálu.
 • Aby byla zachována dostatečná účinnost posilovače brzd.
 • Aby byla udržena teplota v interiéru nebo nedošlo k zamlžení oken.
Poznámka:  Při automatickém opětovném spouštění motoru se může změnit rychlost otáček ventilátoru.
Poznámka:  Systém nemusí fungovat, necháte-li při vypnutém zapalování připojeny elektrické spotřebiče, které mohou vybíjet akumulátor.
Použití systému Auto-Start-Stop
Zastavení motoru
 1. Zastavte vozidlo.
 1. Zařaďte neutrál.
 1. Uvolněte pedál spojky a plynový pedál.
Poznámka:  Když je motor vypnutý, vypne se i posilovač řízení.
Opětovné spuštění motoru
Pokud je vozidlo vybaveno manuální převodovkou, zcela sešlápněte pedál spojky.
Poznámka:  Maximálního využití výhod systému dosáhnete tak, že při jakémkoliv zastavení delším než tři sekundy přesunete řadicí páku do neutrální polohy a uvolníte spojkový pedál.
Poznámka:  Systém auto-start-stop rovněž umožňuje opětovné spuštění zastaveného motoru. Zastavený motor opětovně spustíte plným sešlápnutím pedálu spojky.
Zapínání a vypínání systému
Systém se zapne vždy, když zapnete zapalování.
Missing Image  Chcete-li systém vypnout, stiskněte spínač. Rozsvítí se slovo VYPNUTO Chcete-li systém opět zapnout, stiskněte spínač znovu.
Pokud se motor vypne, rozsvítí se zelená kontrolka systému auto-start-stop. Pokud je nutný zásah řidiče, bliká oranžově a zobrazí se zpráva.   Viz   Informační hlášení
Missing Image  Pokud systém auto-start-stop není k dispozici, příslušná kontrolka se rozsvítí šedě a s přeškrtnutím.
Poznámka:  Když systém zjistí závadu, vypne se. Pokud zůstává neaktivní po dokončení cyklu zapalování, nechte vozidlo zkontrolovat u autorizovaného prodejce.
Výměna baterie
Chcete-li zajistit správné fungování systému, k výměně akumulátoru použijte jedině akumulátor se stejnými parametry.