PRINCIP FUNGOVÁNÍ
  POZOR:  Za ovládání vozidla zodpovídáte za všech okolností. Tento systém je pouze pomůckou a nezbavuje vás zodpovědnosti za zachovávání potřebné opatrnosti a pozornosti. Zanedbání těchto pokynů by mohlo mít za následek ztrátu kontroly nad vozidlem, vážné zranění osob nebo smrt.
  POZOR:  Pokud je snímač zablokován, nemusí systém fungovat.
  POZOR:  Jakmile se budete cítit unaveni, udělejte si přestávku. Nečekejte, až vás systém upozorní.
  POZOR:  Na určité jízdní styly může systém reagovat aktivací výstrahy, a to i v případě, kdy nebudete unaveni.
  POZOR:  Ve studeném počasí nebo při velmi špatných povětrnostních podmínkách nemusí systém fungovat. Funkce snímače může být omezena za deště, sněžení a při postříkání kapalinami.
  POZOR:  Pokud snímač nedokáže sledovat značení jízdních pruhů, nebude systém pracovat.
  POZOR:  Pokud dojde k poškození v bezprostředním okolí snímače, je nutné nechat vozidlo co nejdříve prohlédnout.
  POZOR:  Je-li vaše vozidlo vybaveno neschváleným zavěšením, systém nemusí fungovat správně.

Poznámka:  Pokud změníte světlou výšku, systém nemusí fungovat správně.
Poznámka:  Na čelním skle se nesmí nacházet žádné překážky. Například ptačí trus, hmyz, sníh nebo led.
Poznámka:  Pokud je kamera zablokována nebo čelní sklo poškozeno, systém nemusí fungovat.
Poznámka:  Pokud je systém v nabídce, aktivuje se při rychlostech nad 64 km/h. Při rychlosti nižší, než je rychlost aktivace, se na informačním displeji zobrazí upozornění, že systém není k dispozici.
Missing Image
Systém automaticky monitoruje styl jízdy pomocí různých vstupů, včetně snímače přední kamery.
Pokud systém zjistí, že vaše pozornost při řízení klesla pod určitou míru, upozorní vás zvukovým signálem a zprávou na informačním displeji.
POUŽITÍ VÝSTRAHY PRO ŘIDIČE
Zapínání a vypínání systému
Systém se zapíná a vypíná pomocí informačního displeje.
Když je systém aktivní, sleduje míru pozornosti na základě stylu jízdy vzhledem ke značení pruhů a dalším faktorům.
Výstrahy systému
Poznámka:  Systém neposkytuje varování do rychlosti přibližně 64 km/h.
Systém varování má dvě fáze. Nejdříve vás systém krátce upozorní, že si máte odpočinout. Tato zpráva se zobrazuje pouze na krátkou chvíli. Pokud systém zjistí další pokles pozornosti při řízení, může na informačním displeji zobrazit další varování na delší dobu. Stisknutím tlačítka OK na volantu můžete varování zrušit.
Displej systému
Je-li systém aktivován, zůstává automaticky spuštěn na pozadí a výstrahu spouští jen tehdy, když je potřeba. Jeho stav si můžete kdykoli prohlédnout na informačním displeji.
Míra pozornosti je znázorněna šesti kroky na barevném pruhu.
Missing Image
Aktuální hodnocení vaší pozornosti je v obvyklém rozsahu.
Missing Image
Aktuální hodnocení vaší pozornosti signalizuje, že si máte co nejdříve odpočinout.
Společně se snižováním vypočítané úrovně pozornosti se stavový sloupec posouvá zleva doprava. Když se signalizace blíží k ikoně odpočinku, mění se barva ze zelené na žlutou a poté na červenou.
Žlutá poloha znamená aktivaci prvního varování a červená poloha znamená aktivaci druhého varování.
Poznámka:  Pokud se zobrazilo varování, doporučujeme naplánovat odpočinek, i když je aktuální hodnocení v obvyklém rozsahu.
Poznámka:  Pokud snímač kamery nedokáže zjistit značení jízdních pruhů nebo pokud rychlost vozidla klesne přibližně pod 64 km/h, signalizace míry pozornosti se krátce změní na šedou barvu a zpráva na informačním displeji informuje, že systém není k dispozici.
Restart systému
Systém můžete restartovat těmito způsoby:
  • vypnutím a opětovným zapnutím zapalování,
  • zastavením vozidla a otevřením a zavřením dveří řidiče.