POZOR:  Za ovládání vozidla zodpovídáte za všech okolností. Tento systém je pouze pomůckou a nezbavuje vás zodpovědnosti za zachovávání potřebné opatrnosti a pozornosti. Nedodržení těchto pokynů může mít za následek ztrátu kontroly nad vozidlem a zranění nebo smrt.
  POZOR:  Systém nedetekuje vozidla jedoucí v jiném směru, chodce, cyklisty ani zvířata. V případě potřeby zabrzděte. Nedodržení těchto pokynů může mít za následek ztrátu kontroly nad vozidlem a zranění nebo smrt.
  POZOR:  Při prudkém zrychlování a zatáčení není systém v provozu. Neopatrnost by mohla mít za následek havárii nebo zranění osob.
  POZOR:  Za chladného počasí nebo při velmi špatných povětrnostních podmínkách může systém selhat nebo fungovat omezeně. Funkci systému může nepříznivě ovlivnit sníh, led, déšť, stříkající voda nebo mlha. Oblast čelní kamery a radaru nesmí být zakryta sněhem ani ledem. Neopatrnost by mohla mít za následek ztrátu kontroly nad vozidlem, vážné zranění osob nebo dokonce smrt.
  POZOR:  Některé situace a objekty brání zjištění nebezpečí. Například nízké nebo přímé sluneční světlo, nepříznivé počasí, neobvyklé typy vozidel a chodci. V případě potřeby zabrzděte. Nedodržení těchto pokynů může mít za následek ztrátu kontroly nad vozidlem a zranění nebo smrt.
  POZOR:  Systém nedokáže zabránit všem srážkám. Nespoléhejte na to, že by systém mohl nahradit úsudek řidiče, a dodržujte bezpečnou vzdálenost a rychlost.

Poznámka:   Aby bylo dosaženo plného výkonu systému, musí být zapojen brzdový systém.   Viz   Všeobecné informace
Poznámka:   Varovná kontrolka může při spouštění motoru vozidla krátkou dobu blikat.
Použití systému varování před nárazem
Systém varování před nárazem je aktivní přibližně při rychlostech vyšších než 5 km/h a detekce chodců je aktivní při rychlostech až do 80 km/h.
Missing Image
Pokud se vaše vozidlo rychle blíží k jinému stojícímu vozidlu, vozidlu směřujícímu stejným směrem jako vy nebo k chodci ve vaší jízdní dráze, systém nabízí tři úrovně funkčnosti:
Missing Image
  1. Upozornění
  1. Asistence při brzdění
  1. Aktivní brzdění
Upozornění: Je-li aktivní, systém spustí blikající výstrahu a zvukové upozornění.
Asistence při brzdění: Pomáhá řidiči snížit rychlost nárazu přípravou brzdové soustavy na nouzové brzdění. Asistence při brzdění neaktivuje brzdy automaticky, avšak pokud řidič sešlápne brzdový pedál i jen lehce, asistence při brzdění může zesílit brzdnou sílu na maximální možnou míru.
Aktivní brzdění: Aktivní brzdění se může aktivovat, pokud systém rozpozná bezprostřední riziko srážky. Systém dokáže pomoci řidiči tím, že omezí následky nárazu nebo srážce dokonce zcela zabrání.
Poznámka:   Pokud jsou varování před nárazem příliš častá nebo odvádí pozornost, lze citlivost systému snížit. Je-li to možné, doporučujeme používat nejvyšší nastavení citlivosti. Nastavení nižší citlivosti má za následek méně častá a opožděná varování.
Signalizace a výstraha vzdálenosti
Tato funkce poskytuje grafickou indikaci časové vzdálenosti od ostatních vozidel, která se pohybují ve stejném směru. Indikace vzdálenosti a výstražná obrazovka na informačním displeji zobrazují podobnou grafiku, jako je tato.
Missing Image
Pokud je časový odstup od vozidla jedoucího vpředu malý, zobrazí se červená vizuální výstraha.
Poznámka:   Indikace vzdálenosti a výstraha se deaktivují a grafika se nezobrazuje, je-li aktivní adaptivní tempomat.

Rychlost   Citlivost   Obrázky   Vzdálenost   Časový odstup  
100 km/h   Normální   Šedá   >25 m   >0.9sec  
100 km/h   Normální   Žlutá   17–25 m   0.6sec - 0.9sec  
100 km/h   Normální   Červená   <17 m   <0.6sec  

Úprava nastavení asistenta varování před nárazem
Pomocí ovládacího prvku informačního displeje můžete nastavit citlivost výstrah a upozornění na vzdálenost na jedno ze tří možných nastavení.   Viz   Všeobecné informace
Pomocí ovládacích prvků informačního displeje můžete vypnout upozornění na vzdálenost a funkci signalizace vzdálenosti.   Viz   Všeobecné informace
V případě potřeby můžete aktivní brzdění pomocí ovládacích prvků informačního displeje vypnout.   Viz   Všeobecné informace
Poznámka:   Pokud instalujete sněhovou radlici nebo podobné příslušenství, které zablokuje výhled radarového snímače, doporučuje se systém varování před nárazem vypnout. Vaše vozidlo si po vypnutí a opětovném zapnutí systému pamatuje poslední zvolené nastavení.
Zablokované snímače
Missing Image
Pokud se na informačním displeji zobrazí upozornění na zablokovaný snímač nebo kameru, znamená to, že je signál radaru nebo obraz kamery zablokován nějakou překážkou. Radarový snímač se nachází na straně řidiče za maskou poblíž spodní mřížky chladiče. Je-li radar zablokován, systém varování před nárazem nedokáže rozpoznat vozidla jedoucí před vámi, a nebude tedy fungovat. Je-li zablokována čelní kamera, nereaguje systém varování před nárazem na chodce a stojící vozidla a funkčnost systému varování před jedoucími vozidly je omezena. V následující tabulce jsou uvedeny možné příčiny zobrazení tohoto upozornění a postupy k nápravě situace.

Příčina   Činnost  
Povrch radaru na mřížce je znečištěný nebo je radar blokován nějakou překážkou.   Očistěte povrch mřížky před radarem nebo odstraňte překážející předmět.  
Na displeji se nadále zobrazuje zpráva, i když je povrch radaru na mřížce čistý.   Chvíli počkejte. Může několik minut trvat, než radar zjistí, že byla překážka odstraněna.  
Signály radaru jsou rušeny prudkým deštěm, stříkající vodou, sněhem nebo mlhou.   Systém varování před nárazem se dočasně vypne. Jakmile se podmínky zlepší, měl by se systém varování před nárazem po krátké chvíli opět zapnout.  
Signály radaru mohou být rušeny rozvířenou vodou, sněhem nebo ledem na povrchu silnice.   Systém varování před nárazem se dočasně vypne. Jakmile se podmínky zlepší, měl by se systém varování před nárazem po krátké chvíli opět zapnout.  
Z důvodu čelní srážky je radar chybně seřízen.   Obraťte se na autorizovaného prodejce a nechte prověřit řádnou funkčnost a dosah radaru.  
Čelní sklo je v místě kamery znečištěné nebo je na něm nějaká překážka.   V místě kamery očistěte vnější plochu čelního skla.  
Čelní sklo je v místě kamery čisté, ale zpráva se nadále zobrazuje na displeji.   Chvíli počkejte. Může několik minut trvat, než kamera zjistí, že byla překážka odstraněna.  

Poznámka:   Z důvodu zajištění řádné funkčnosti systému je nutné, aby měla kamera jasný výhled na vozovku. Jakékoli poškození čelního skla v oblasti kamery je potřeba opravit.
Poznámka:   Pokud dojde k nárazu do přední části vašeho vozidla nebo k poškození této oblasti, může se oblast snímání radarem změnit. Může tak docházet k vynechání nebo k falešným detekcím vozidel. Obraťte se na autorizovaného prodejce a nechte prověřit řádnou funkčnost a dosah radaru.
Poznámka:   Pokud systém detekuje nadměrnou teplotu v místě kamery nebo bude mít podezření na chybné seřízení snímače, zobrazí se na informačním displeji zpráva upozorňující na dočasnou nedostupnost snímače. Pokud jsou provozní podmínky správné, zpráva se deaktivuje. Například pokud se teplota v okolí snímače sníží nebo pokud se snímač úspěšně automaticky nakalibruje.