Poznámka:  Systém HDC se deaktivuje, pokud je aktivní elektronická uzávěrka diferenciálu (ELD).
Aktivace systému HDC
Systém HDC vyberte při jízdě rychlostí nižší než 60 km/h.
Poznámka:  Systém HDC bude aktivní při jízdě rychlostí nižší než 35 km/h a při jízdě rychlostí nad 40 km/h se deaktivuje. Dokud však vozidlo nepřekročí rychlost 60 km/h, nevypne se.
Poznámka:  Systém HDC se vypne, když vypnete zapalování.
Systém řízení klesání (HDC) se dočasně deaktivuje za následujících podmínek:
  • Brzda je zahřátá. Když dojde k ochlazení brzd, funkce se automaticky obnoví.
  • Varovná kontrolka regulace stability svítí.
Ovládání systému HDC
Missing Image
Spínače tempomatu na volantu umožňují řídit rychlost jízdy z kopce. Tlačítko SET+ rychlost zvýší, tlačítko SET- rychlost sníží.
Změna nastavené rychlosti
  • Stiskněte a podržte tlačítko SET+ nebo tlačítko SET-. Po dosažení požadované rychlosti tlačítko uvolněte.
  • Stiskněte a uvolněte tlačítko SET+ nebo tlačítko SET-. Nastavená rychlost se bude měnit v přibližných přírůstcích po 1 km/h.
Pokud sešlápnete plynový pedál, rychlost se zvýší, a pokud sešlápnete brzdový pedál, rychlost se sníží.
Poznámka:  Každý rychlostní stupeň má určenu minimální rychlost.
Poznámka:  Rychlost jízdy ze svahu se zvýší pouze na svahu s dostatečným sklonem. Proto po stisknutí spínače SET+ při jízdě do mírného kopce nemusí dojít ke zvýšení rychlosti.
Poznámka:  Sešlápnutý brzdový pedál potlačuje systém HDC. Jakmile tento pedál uvolníte, systém se znovu aktivuje.
Poznámka:  Když systém HDC vypnete, jeho účinek postupně zmizí. Tím se zabrání riziku ztráty kontroly nad vozidlem, pokud stisknete spínač systému HDC neúmyslně. Pokud i nadále potřebujete asistenci systému HDC, můžete spínač opět zapnout. Regulace se obnoví při rychlosti pohybu vozidla, při níž byl pedál uvolněn.
Poznámka:  Ze systému může být slyšet hluk. To je normální.
Poznámka:  Aktivace systému HDC je signalizována blikáním kontrolky zapnutí systému ESC.
Systém HDC funguje pouze v případě, že se vozidlo pohybuje rychlostí ve stanoveném rozsahu, a to i tehdy, když je trvale zapnutý při jízdě v terénu.