Smazáním klíčů MyKey odstraníte všechna omezení a současně obnovíte původní stav hlavního klíče u všech klíčů MyKey. Ke smazání všech klíčů MyKey a všech jejich nastavení použijte informační displej.
  1. Hlavním klíčem zapněte zapalování.
  1. Přejděte do hlavní nabídky informačního displeje a poté procházením vyhledejte položky nabídky, které budou potřebné k zahájení postupu smazání naprogramovaných klíčů MyKey.   Viz   Informační displeje
  1. Postupujte podle pokynů na displeji.
  1. Po dokončení postupu smazání klíčů MyKey se na displeji zobrazí potvrzující zpráva.
Poznámka:  Když vymažete klíče MyKey, dojde k odstranění všech omezení a obnovení původního stavu hlavního klíče u všech klíčů MyKey. Omezení klíčů MyKey nelze odstraňovat jednotlivě.