Systém MyKey umožňuje naprogramovat klíče s omezeným režimem. To je výhodné, pokud chcete například dohlédnout na to, aby někdo dodržoval zásady klidné jízdy. Omezení můžete naprogramovat pro všechny klíče, až na jeden. Veškeré klíče, které jste nenaprogramovali, slouží jako hlavní klíče.
Hlavní klíče můžete používat k provádění těchto postupů:
 • vytvoření klíče MyKey s určitými omezeními týkajícími se funkcí vozidla,
 • naprogramování určitých nastavení klíče MyKey,
 • zrušení všech omezení klíče MyKey.
Po naprogramování klíče MyKey můžete prostřednictvím informačního displeje sledovat následující informace:
 • Celkový počet hlavních klíčů a klíčů MyKey přiřazených k vozidlu.
 • Celková vzdálenost, kterou s vozidlem ujel řidič vlastnící klíč MyKey.
Poznámka:  Každý klíč MyKey získává stejná omezení a nastavení.Nelze je programovat jednotlivě.
Poznámka:  U vozidel vybavených funkcí spouštění pomocí tlačítka: Jsou-li ve vozidle při spouštění motoru přítomny jak klíč MyKey, tak hlavní klíč, systém rozpozná pouze hlavní klíč.
Standardní nastavení
Funkcemi, jejichž výčet je uveden výše, není vybaveno každé vozidlo. Je-li vaše vozidlo takto vybaveno, nemůžete při používání klíče MyKey měnit následující nastavení:
 • Upozornění na nezapnutý bezpečnostní pás nebo funkce Belt-Minder™. Klíč MyKey ztiší audio systém, dokud si řidič a v některých případech i ostatní cestující nezapnou bezpečnostní pásy. Poznámka: Je-li vaše vozidlo vybaveno autorádiem s pásmy AM/FM nebo nejzákladnějším audio systémem, autorádio se nemusí ztišovat.
 • Dřívější upozornění na nízkou hladinu paliva. Upozornění na nízkou hladinu paliva se aktivuje dříve než obvykle a řidič používající klíč MyKey tak má více času na dotankování.
 • Určitá upozornění určená pro řidiče, systémy řízení stability nebo parkovací asistenti se při používání systému MyKey zapínají automaticky. Jedná se například o systém sledování mrtvých úhlů (BLIS), upozornění na vozidla blížící se z boku, varování před opuštěním jízdního pruhu nebo varování před přední kolizí. Poznámka: Řidiči používající klíč MyKey mohou vypínat funkci varování před opuštěním jízdního pruhu, avšak tato funkce se automaticky znovu zapíná při každém novém funkčním cyklu klíče.
 • Omezený rozsah funkcí dotykové obrazovky na některých trzích. Klíč MyKey může například znemožňovat ruční zadání cíle v navigačním systému, je-li nastavena jiná poloha volicí páky převodovky než parkovací poloha (P), nebo dosáhne-li jedoucí vozidlo určité rychlosti.
 • Omezení obsahu programu satelitního rádia na dospělé osoby, pokud je tato funkce na vašem trhu k dispozici.
Volitelné nastavení
Určitá nastavení funkcí vozidla můžete nakonfigurovat při prvním vytvoření klíče MyKey. Nastavení lze následně změnit pomocí hlavního klíče.
Poznámka:  Ne každé vozidlo na každém trhu je vybaveno všemi uvedenými funkcemi. Jsou-li tyto funkce pro vaše vozidlo dostupné, zobrazují se na jeho informačním displeji, přičemž je vám poskytována možnost volby zapnutí či vypnutí těchto funkcí nebo upřesnění jejich nastavení.
 • Lze nastavovat různá omezení rychlosti vozidla tak, aby řidič používající klíč MyKey nemohl překračovat určité rychlosti. Jestliže řidič používající klíč MyKey dosáhne nastavené rychlosti, na informačním displeji se zobrazí varování následované slyšitelným tónem. Nastavenou rychlost lze překročit úplným sešlápnutím plynového pedálu.
  POZOR:  Nenastavujte maximální rychlostní omezení klíče MyKey na takovou hodnotu, která znemožní řidiči zachovat bezpečnou rychlost jízdy v souladu s místními rychlostními omezeními a aktuálními jízdními podmínkami. Za jízdu v souladu s místními předpisy a aktuálními jízdními podmínkami vždy odpovídá řidič. Nedodržení tohoto pokynu může vést k nehodě nebo zranění osob.

 • Lze nastavovat různá upozornění na rychlost vozidla tak, aby řidič používající klíč MyKey věděl, že se rychlost vozidla blíží určitému omezení. Jestliže řidič používající klíč MyKey překročí nastavenou rychlost vozidla, zobrazí se na informačním displeji varování a zazní zvukový signál.
 • Maximální hlasitost audio systému je omezena na 45 %, aby se řidič používající klíč MyKey mohl soustředit na dění na silnici. Jestliže se řidič používající klíč MyKey pokusí zvýšit hlasitost nad nastavenou mez, na informačním displeji se zobrazí zpráva. Klíč MyKey také vyřazuje z činnosti automatické ovládání hlasitosti. Poznámka: Je-li vaše vozidlo vybaveno autorádiem s pásmy AM/FM nebo nejzákladnějším audio systémem, nemusí být omezení hlasitosti autorádia k dispozici.
 • Vždy zapnuto. Toto nastavení znemožňuje vypínání nebo deaktivaci určitých funkcí řidičem používajícím klíč MyKey. Například funkce E911 nebo nouzového asistenta a funkce Nerušit zůstávají zapnuté i tehdy, jestliže se je řidič používající klíč MyKey pokusí vypnout pomocí příslušného ovládacího prvku. Pokud zvolíte tuto možnost, nebudete moci vypnout systém AdvanceTrac ani regulaci prokluzu (pokud vozidlo touto funkcí disponuje).