Stav   Možné příčiny  
Nelze vytvořit klíč MyKey.   · Klíč nebo vysílač použitý ke spuštění motoru vozidla není hlavní klíč.   · Vozidla s bezklíčovým spouštěním motoru: Ujistěte se, že vysílač je umístěn do záložního slotu.   Viz   Pasivní systém proti krádeži.    · Klíč nebo vysílač použitý ke spuštění motoru vozidla je jediným hlavním klíčem. Vždy musí být naprogramován alespoň jeden hlavní klíč.   · Pasivní systém proti krádeži SecuriLock je deaktivován nebo je v neomezeném režimu.  
Nedaří se mi naprogramovat volitelné nastavení.   · Klíč nebo vysílač použitý ke spuštění motoru vozidla není hlavní klíč.   · Pro toto vozidlo nejsou naprogramovány žádné klíče MyKey.   Viz   Vytvoření klíče MyKey.   
Nelze odstranit klíče MyKey.   · Klíč nebo vysílač použitý ke spuštění motoru vozidla není hlavní klíč.   · Nejsou vytvořeny žádné klíče MyKey.   Viz   Vytvoření klíče MyKey.   
Jediný hlavní klíč byl ztracen.   · U příslušného autorizovaného prodejce zakupte nový klíč nebo vysílač.  
Byl ztracen klíč.   · Naprogramujte náhradní klíč nebo vysílač. Může být zapotřebí, abyste navštívili příslušného autorizovaného prodejce.   Viz   Pasivní systém proti krádeži.   
Nezaznamenává se vzdálenost ujetá s klíčem MyKey.   · Uživatel nepoužívá přidělený klíč MyKey.   · Vlastník hlavního klíče smazal klíče MyKey a vytvořil nové klíče MyKey.   · Systém klíčů byl resetován.