POZOR:  Nesoustředěná jízda může mít za následek ztrátu kontroly nad vozidlem, nehodu a zranění. Důrazně doporučujeme dbát při používání zařízení, která mohou odpoutat pozornost od řízení, zvýšené opatrnosti. Za bezpečný provoz vozidla je vždy zodpovědný řidič. Doporučujeme, abyste za jízdy nepoužívali žádné zařízení, které je nutné obsluhovat ručně. Místo toho používejte vždy, když je to možné, systémy hlasového ovládání. Dále nezapomínejte na místní zákony a předpisy, které mohou určovat pravidla pro používání elektronických zařízení za jízdy.

O systému SYNC
Systém vám dovolí pracovat se zábavními, informačními a komunikačními systémy vašeho vozidla pomocí hlasových příkazů a dotykové obrazovky. Systém slouží ke snadnému ovládání audio systému, telefonu, navigace, mobilních aplikací a nastavení.
Poznámka:  Systém můžete zapnout a používat jej po dobu až jedné hodiny bez zapnutí zapalování.
Poznámka:  Systém můžete používat po dobu až 10 minut od vypnutí zapalování nebo do otevření dveří.
Poznámka:  Z důvodu bezpečnosti jsou některé funkce závislé na rychlosti. Jejich použití je omezeno, pokud je rychlost jízdy nižší než 5 km/h.
Používání dotykové obrazovky
Missing Image
AStavový řádek
BVýchozí obrazovka.   Viz   Výchozí obrazovka
CHodiny.   Viz   Nastavení
DTeplota venkovního vzduchu
EFunkční řádek
Stavový řádek
Missing Image
ATeplota na levé straně
BVyhřívání volantu zapnuto
CTeplota na pravé straně
DMikrofon mobilního telefonu je vypnutý.
EAudiosystém je ztlumený
FAktualizace softwaru nainstalována
GPřipojení k síti Wi-Fi
HDostupné sítě Wi-Fi
IMobilní roaming
JPřijatá textová zpráva
KNouzový asistent vypnutý
LPřipojení přes Bluetooth je aktivní
MSíla signálu mobilní sítě
Poznámka:  Zprávy se zobrazují také ve stavovém řádku. Volbou zprávy použijete související funkci.
Funkční řádek
Missing Image  Zvolte pro použití ovládání klimatizace.Missing Image  Zvolte pro spojování hovorů a přístup k telefonnímu seznamu ve svém mobilním telefonu.   Viz   Telefon
Poznámka:  Není k dispozici v systému pro všechny modely.
Missing Image  Zvolte pro spojování hovorů a přístup k telefonnímu seznamu ve svém mobilním telefonu.   Viz   TelefonMissing Image  Zvolte pro použití navigačního systému.   Viz   Navigace
Missing Image  Zvolte pro vyhledávání a používání kompatibilních aplikací na svém zařízení se systémem iOS či Android.   Viz   AplikaceMissing Image  Zvolte pro úpravu nastavení systému.   Viz   Nastavení
Čištění dotykové obrazovky
Nouzová asistence
  POZOR:  Pokud není před nehodou nastavena funkce nouzového asistenta, systém se nepokusí navázat spojení s tísňovou linkou. Tímto se prodlouží čas dojezdu záchranných složek a zvyšuje se riziko zranění nebo smrti.
  POZOR:  Pokud zvládnete uskutečnit tísňové volání sami, nečekejte na nouzového asistenta. Zavolejte na tísňovou linku okamžitě a předejděte čekání na zásah. Pokud do pěti sekund od havárie neuslyšíte zvuk nouzového asistenta, došlo pravděpodobně k poškození systému nebo telefonu, případně je systém nefunkční.
  POZOR:  Telefon vždy ve vozidle umísťujte na bezpečné místo, aby v případě nehody nezpůsobil zranění osob nebo se nepoškodil. Pokud tak neučiníte, může dojít k vážnému zranění nebo poškození telefonu, které neumožní správnou funkci nouzového asistenta.

Poznámka:  Funkci nouzového asistenta systému SYNC je třeba nastavit ještě před havárií.
Poznámka:  Funkce nouzového asistenta systému SYNC funguje pouze na území, kde je podporována.
Poznámka:  Před nastavováním této funkce je nutné si přečíst upozornění týkající se ochrany osobních údajů při používání nouzového asistenta, které je uvedeno v další části této kapitoly. Obsahuje důležité informace.
Poznámka:  Pokud některý uživatel funkci nouzového asistenta zapne či vypne, bude nastavení použito pro všechny spárované mobilní telefony. Pokud je nouzový asistent nastaven na vypnuto a telefon je připojen k systému SYNC, na stavovém řádku se zobrazí ikona.
Poznámka:  Každý telefon funguje jinak. Ačkoli je funkce nouzového asistenta systému SYNC kompatibilní s většinou mobilních telefonů, některé telefony mohou mít s jejím využitím potíže.
V případě nárazu, při němž dojde k odpálení airbagu (s výjimkou kolenních airbagů a airbagů v zadních bezpečnostních pásech – podle typu výbavy) nebo k uzavření přívodu do palivového čerpadla, může systém SYNC ve vozidle uskutečnit volání na tísňovou linku prostřednictvím spárovaného mobilního telefonu připojeného pomocí Bluetooth. Potřebujete-li další informace a pomoc, doporučujeme vám obrátit se na autorizovaného prodejce nebo navštívit regionální webové stránky společnosti Ford.
Důležité informace o odpálení airbagu a uzavření přívodu do palivového čerpadla naleznete v oddílech uživatelské příručky Pomocné záchranné systémy a Nouzové situace v provozu.
Pokud chcete zapnout či vypnout funkci nouzového asistenta, čtěte informace o nastavení.   Viz   Nastavení
Postup ověření správné funkce nouzového asistenta:
 • Systém SYNC musí být v okamžiku nehody a během probíhajícího hovoru napájen a funkční.
 • Funkci nouzového asistenta systému je třeba nastavit ještě před havárií.
 • K systému SYNC musíte prostřednictvím Bluetooth připojit a spárovat chytrý telefon.
 • Připojený telefon se zařízením Bluetooth musí být ve chvíli nehody schopen vytvořit a udržet odchozí spojení.
 • Připojený telefon se zařízením Bluetooth se musí nacházet v místě pokrytém signálem dostatečné intenzity a musí mít nabitou baterii.
 • Vozidlo musí mít funkční napájení z akumulátoru a musí se nacházet na území, kde je nouzová asistence v provozu.
V případě nehody
Při každém nárazu nedojde k odpálení airbagu nebo uzavření přívodu do palivového čerpadla (což jsou podmínky aktivace nouzového asistenta). Dojde-li k poškození připojeného mobilního telefonu nebo ke ztrátě spojení se systémem SYNC, pokusí se systém SYNC vyhledat jiný z dříve spárovaných telefonů a připojit se k němu. Poté se systém SYNC pokusí uskutečnit nouzové volání.
Před hovorem:
 • V systému SYNC je nastavena krátká prodleva poskytující možnost zrušení hovoru (přibližně 10 sekund). Pokud se vám nepodaří hovor zrušit, systém SYNC se pokusí o nouzové volání.
 • Systém SYNC přehraje tuto (nebo podobnou) zprávu: „SYNC will attempt to call Emergency, to cancel the call, press Cancel on your screen or press and hold the phone button on your steering wheel.“ (Systém SYNC se nyní pokusí kontaktovat nouzovou linku. Pokud chcete hovor zrušit, stiskněte tlačítko Storno na obrazovce nebo podržte tlačítko telefonu na volantu.)
Pokud hovor nezrušíte a systému SYNC se podaří hovor uskutečnit, operátorovi záchranného systému se přehraje přednastavená zpráva a poté bude moci posádka vozidla s operátorem komunikovat. Ne všechny systémy záchranného systému jsou schopny přijímat údaje elektronicky, proto okamžitě uveďte své jméno, telefonní číslo a místo, kde se nacházíte.
Nouzový asistent nemusí fungovat v případě, že:
 • Při nehodě došlo k poškození mobilního telefonu nebo hardwaru nouzového asistenta.
 • Akumulátor vozidla je vybitý nebo je vybitý systém SYNC.
 • Spárovaný a připojený telefon byl při srážce vymrštěn z vozidla.
Upozornění týkající se nouzového asistenta
Je-li funkce nouzového asistenta zapnutá, může záchranným složkám předat informaci o tom, že došlo k havárii vozidla, při níž byl aktivován airbag nebo uzávěrka palivového čerpadla. Některé verze či aktualizace nouzového asistenta mohou dále elektronicky či slovně předat operátorovi záchranného systému informace o poloze vozidla a další údaje o vozidle či jeho havárii, které by záchranné složky mohly potřebovat k adekvátnímu zásahu. Pokud si nepřejte tyto informace předávat, funkci nezapínejte.
Bezpečnostní informace
  POZOR:  Nesoustředěná jízda může mít za následek ztrátu kontroly nad vozidlem, nehodu a zranění. Důrazně doporučujeme dbát při používání zařízení, která mohou odpoutat pozornost od řízení, zvýšené opatrnosti. Za bezpečný provoz vozidla je vždy zodpovědný řidič. Doporučujeme, abyste za jízdy nepoužívali žádné zařízení, které je nutné obsluhovat ručně. Místo toho používejte vždy, když je to možné, systémy hlasového ovládání. Dále nezapomínejte na místní zákony a předpisy, které mohou určovat pravidla pro používání elektronických zařízení za jízdy.

 • Nepokoušejte se opravovat systém vlastními silami.Nechte vozidlo zkontrolovat u autorizovaného prodejce.
 • Pokud jsou napájecí šňůry nebo kabely zařízení zlomené, naprasklé nebo poškozené, zařízení nepoužívejte. Kabely umístěte stranou tak, aby nepřekážely v dráze pedálů, neznemožňovaly nastavování sedadel ani nebránily bezpečnému ovládání vozu.
 • Za extrémních klimatických podmínek nenechávejte přehrávací zařízení ve vozidle – může dojít k jejich poškození. Další informace naleznete v uživatelské příručce k zařízení.
Aktualizace systému
Aktualizace systému pomocí zařízení USB
Stahování aktualizace
 1. Jděte na stránku aktualizací systému SYNC na internetových stránkách místního zastoupení společnosti Ford.
 1. Stáhněte si aktualizaci.
Poznámka:  Zde najdete informaci, je-li aktualizace k dispozici.
 1. Do počítače připojte zařízení USB.
Poznámka:  Zařízení USB musí být prázdné a splňovat minimální požadavky uvedené na internetových stránkách.
 1. Postupujte dle pokynů pro stahování aktualizace jednotky USB.
Instalace aktualizace
Poznámka:  V průběhu instalace aktualizace můžete systém používat.
 1. Odpojte všechna ostatní zařízení USB z portů USB.
 1. Připojte zařízení USB s aktualizací do portu USB.
Poznámka:  Instalace se automaticky zahájí do 10 minut.
Aktualizace systému pomocí připojení k síti Wi-Fi
Připojování k síti Wi-Fi
Missing Image  Na funkční liště zvolte možnost nastavení.
Zvolte možnost System Wi-Fi.
Zvolte možnost Available Wi-Fi Networks.
Zvolte dostupnou síť Wi-Fi.
Poznámka:  Zadejte heslo sítě pro připojení k zabezpečené síti.
Zapínání automatických aktualizací systému
Missing Image  Na funkční liště zvolte možnost nastavení.
Zvolte možnost General.
Zvolte možnost Automatic System Updates.
Zapněte automatické aktualizace systému.
Systém je nyní nastaven na zjišťování a přijímání aktualizací, jakmile se připojí k síti Wi-Fi.
Poznámka:  V průběhu stahování můžete systém používat.
Poznámka:  Pokud se během stahování systém odpojí od sítě Wi-Fi, stahování bude pokračovat, jakmile se systém k síti Wi-Fi opět připojí.
Další informace a pomoc
Potřebujete-li další informace a pomoc, doporučujeme vám obrátit se na autorizovaného prodejce nebo navštívit regionální webové stránky společnosti Ford.
Informace o ochraně soukromí
Když je k systému připojen mobilní telefon, vytvoří se ve vozidle profil, který se přiřadí k tomuto mobilnímu telefonu. Tento profil nabízí více funkcí mobilního telefonu a zajistí efektivnější provoz. Profil může kromě jiného obsahovat údaje o telefonním seznamu, textových zprávách (přečtených i nepřečtených) a historii hovorů (včetně historie hovorů z doby, kdy mobilní telefon nebyl připojen k systému). Po připojení přehrávače médií si systém vytvoří a uloží rejstřík podporovaných skladeb. Systém si rovněž udržuje krátký záznam činnosti obsahující údaje o posledních 10 minutách využívání systému. Protokol a další systémová data slouží ke zlepšení chování systému a k usnadnění diagnostiky případných potíží. Profil mobilního telefonu, rejstřík multimediálních zařízení a protokol činnosti zůstávají ve vozidle uloženy do doby, než je odstraníte. Obecně však platí, že jsou přístupné pouze po připojení daného mobilního telefonu nebo přehrávače médií.
Pokud již nemáte v úmyslu využívat systém nebo vozidlo, doporučujeme provést obnovení továrního stavu, při kterém dojde ke smazání všech uložených informací.   Viz   Nastavení.  K datům uloženým v systému nelze přistoupit bez speciálního vybavení a bez přístupu k jednotce vozidla. Společnost Ford Motor Company nepřistoupí k údajům uloženým v systému z jiných důvodů než popsaných výše. Dále pak z nařízení soudu nebo v jiných případech, kdy to budou vyžadovat zákonné předpisy, vládní organizace nebo jiné společnosti jednající z pověření zákona. Další strany mohou o přístup k informacím žádat nezávisle na společnosti Ford Motor Company.