Váš navigační systém obsahuje dvě hlavní funkce, režim cíle a režim mapy.
Režim mapy
Režim mapy má pokročilé zobrazení sestávající z map měst ve 2D, orientačních bodů ve 3D a modelů měst ve 3D (jsou-li k dispozici). 2D mapy měst znázorňují podrobný vzhled budov, viditelné využití půdy, prvky krajiny a podrobnou železniční infrastrukturu pro nejvýznamnější města na světě.
Orientační body ve 3D se zobrazují jako jasně viditelné objekty, které jsou obvykle rozpoznatelné a zajímavé z turistického hlediska.
Modely měst ve 3D jsou úplné trojrozměrné modely celých městských oblastní včetně silnic s navigací, parků, řek a simulovaných budov. Orientační body ve 3D a modely měst se zobrazují pouze v režimu trojrozměrné mapy. Jejich pokrytí se liší a zlepšuje se v aktualizovaných verzích map.
Missing Image  Vyberte ikonu pro zvětšení a získáte bližší pohled na mapu.Missing Image  Vyberte ikonu pro zmenšení a získáte oddálený pohled na mapu.
Zobrazení si můžete nastavovat v přednastavených stupních. Ke zvětšení či zmenšení mapy můžete použít také gesto štípnutí.
Na informační liště se zobrazí názvy ulic, měst či orientačních bodů, jakmile přes ně přejedete kurzorem ve tvaru nitkového kříže.
Zobrazení mapy můžete změnit poklepáním na ikonu umístění na pravé straně obrazovky. Můžete zvolit některou z následujících možností:
Missing Image  2D To vždy zobrazí směr jízdy tak, že bude otočen k hornímu okraji obrazovky.Missing Image  2D na sever Mapa na obrazovce je vždy orientována tak, aby sever byl nahoře.
Missing Image  3D režim Poskytuje pohled na mapu shora. Upravte tento úhel pohledu a otočte mapu o 180° tak, že se mapy dvakrát dotknete a poté přetáhnete prst po stínovaném pruhu se šipkami ve spodní části mapy.Missing Image  Silniční služby Volbou této ikony zobrazíte autoservisy ve vaší blízkosti. Pokud vozidlu dochází palivo, automaticky se na mapě objeví ikona čerpací stanice.
Missing Image  Parkoviště Volbou této ikony zobrazíte parkovací zařízení ve vaší blízkosti.Missing Image  Nabídka cíle Tato ikona se zobrazí, jste-li blízko cíle. Můžete zkontrolovat shrnutí trasy, vyhledávat místa ve svém okolí, uložit aktuální polohu nebo pozastavit navigaci.
Nabídka navigace
Missing Image  Nabídka navigace Volbou této ikony zobrazíte nabídku navigace.
Možnosti nabídek navigace

Ikona   Funkce  
Nová trasa   Zvolte cíl zadáním adresy nebo souřadnic, výběrem místa, uloženého umístění nebo vyberte uloženou trasu. Můžete se také podívat na své nedávné cíle z historie.  
Vícebodová trasa   Vytvořte svou trasu z jednoho nebo více průjezdních bodů. Svou trasu můžete rovněž naplánovat nezávisle na vaší aktuální GPS pozici nastavením nového výchozího bodu.  
Užitečné informace   Přístup k dalším možnostem a kontrola informací vztahujících se k navigaci.  
Kombinované vyhledávání   Chcete-li prohledávat všechny typy cílů v určité oblasti, můžete použít funkci Prohledat vše.  
Adresa   Při vyhledávání můžete zadat část adresy nebo celou adresu.  
Místa   Můžete vyhledávat místa zájmu v nabídce míst.  
Uložená trasa   Zobrazí dříve uložené trasy.  
Souřadnice   Cíl můžete vyhledat zadáním jeho souřadnic.  
Umístění   Zvolte cíl klepnutím na umístění na mapě.  
Nastavení   Upravte si způsob fungování navigačního softwaru.  

Při plánování trasy jsou k dispozici následující funkce:

Položka nabídky   Funkce  
Přidat bod trasy   Přidat průjezdní cíl do trasy.  
Objížďky a alternativy   Prohlédněte si alternativy tras, chcete-li se vyhnout některým částem trasy nebo konkrétním silnicím na plánované trase.  
Shrnutí trasy   Zobrazení celé délky trasy na mapě, kontrola parametrů trasy a alternativních tras.  
Vymazat trasu   Vymaže vaši trasu.  
Vymazat bod trasy   Vymaže další bod trasy nebo celou trasu. Tato možnost je zobrazena u tras s více body.  

Aktualizace navigačních map
Svůj navigační systém můžete aktualizovat pomocí počítače s připojením k internetu, nástroje Naviextras Toolbox a flash diskem s kapacitou větší než 2 GB.
Naviextras Toolbox stáhněte a nainstalujte z následující webové stránky:

Webové stránky  
https://www.naviextras.com  

Před spuštěním aktualizace z nabídky Nastavení SYNC 3 načtěte Identifikační číslo vozidla (VIN) a Elektronické sériové číslo (ESN).
Nastavení

Položka nabídky  
Obecné
Poté vyberte možnosti:  
O systému SYNC

Aktualizace vašeho navigačního systému:
  1. Ke svému počítači připojte USB flash disk s kapacitou 2 GB nebo větší.
  2. Do nástroje Naviextras Toolbox zadejte Identifikační číslo vozidla (VIN) a Elektronické sériové číslo (ESN).
  3. Jsou-li k dispozici nějaké aktualizace, zobrazí se okno, kde si můžete stáhnout potřebné soubory na váš flash disk.
  4. Zapněte váš navigační systém a připojte k systému flash disk. Aktualizace se spustí automaticky.