Poznámka:  Nepřekračujte maximální povolené zatížení zadních výklopných dveří (220 kg).
Poznámka:  U vozidel vybavených tažným zařízením nebo zadním nárazníkem by se zadní výklopné dveře neměly spouštět bez pojistných kabelů.
Poznámka:  Aby zadní čelo nespadlo, je nutné ho přidržovat větší silou.
Spouštění zadních výklopných dveří
Poznámka:  Nespouštějte zadní výklopné dveře, pokud je namontováno prodloužení nákladního prostoru.
Poznámka:  Maximální přípustné zatížení zadních výklopných dveří s prodloužením nákladního prostoru je 50 kg.
Missing Image
  1. Mírně zadní výklopné dveře nadzvedněte.
  1. Za pojistné kabely zatáhněte směrem dozadu.
  1. Pojistné kabely odpojte od zadních výklopných dveří.
  1. Kroky 1 až 3 opakujte s pojistným kabelem na druhé straně.
Poznámka:  Pokud spustíte zadní výklopné dveře, bude možné lépe nakládat a vykládat náklad.