Zámek dveří zavazadlového prostoru může zabránit krádeži ze zavazadlového prostoru.
Missing Image
 Zasuňte klíč zapalování do zámku dveří zavazadlového prostoru.Otočením doleva dveře zavazadlového prostoru uzamknete.Otočením doprava dveře zavazadlového prostoru odemknete.