POZOR:  Tento systém vás nezbavuje zodpovědnosti za zachovávání potřebné opatrnosti a pozornosti při jízdě. Pokud se systému nepodaří zapnout nebo vypnout dálková světla, máte možnost fungování systému deaktivovat.
  POZOR:  Systém nepoužívejte při špatné viditelnosti, například pokud je mlha, hustý déšť, mrholí či sněží.
  POZOR:  Při nepříznivém počasí může být potřebné vyřazení systému z činnosti.
  POZOR:  Pokud jsou světla protijedoucích vozidel skryta za překážkami (např. svodidly), nemusí systém dálková světla vypnout.
  POZOR:  Pravidelně kontrolujte a měňte lišty stěračů čelního skla, aby měl kamerový snímač ničím nerušený výhled. Náhradní lišty stěračů čelního skla musí mít správnou délku.

Pokud je dostatečná tma a v okolí se nepohybují žádná vozidla, systém zapne dálková světla. Pokud systém rozpozná přední či zadní světla přibližujícího se vozidla nebo pouliční osvětlení před vozidlem, vypne dálková světla, aby neoslnil ostatní účastníky provozu. Tlumená světla zůstanou rozsvícená.
Poznámka:  Udržujte čelní sklo čisté bez ptačího trusu, hmyzu a sněhu nebo ledu.
Poznámka:  Systém může detekovat dopravní značky s reflexním povrchem jako světla protijedoucího vozu, a přepnout proto dálková světla na tlumená.
Poznámka:  Při výměně žárovek světlometů používejte výhradně originální součásti. Ostatní žárovky mohou snížit výkon systému.
Snímač kamery, umístěný centrálně za čelním sklem vozidla, neustále monitoruje podmínky pro přepínání dálkových světel.
Systém po zapnutí aktivuje dálková světla za předpokladu, že:
  • je dostatečná tma na to, aby bylo žádoucí používat dálková světla,
  • se v okolí nevyskytují žádná vozidla a před vozidlem nesvítí pouliční osvětlení,
  • Rychlost vozidla je vyšší než přibližně 40 km/h.
Systém po zapnutí aktivuje dálková světla za předpokladu, že:
  • Míra osvětlení okolí je dostatečná na to, aby dálková světla nebylo nutné použít.
  • Systém zjistí čelní nebo zadní světla přibližujícího se vozidla.
  • Rychlost vozidla klesne přibližně pod 30 km/h.
  • Systém zjistí prudký déšť, sníh či mlhu.
  • Kamera se zablokuje.
  • jste zapnuli zadní mlhovky.
Zapínání a vypínání systému
 Systém se zapíná pomocí informačního displeje.Viz   Osvětlení
Missing Image
Otočte spínač ovládání světel do polohy automatických světlometů.   Viz   Automaticky zapínaná světla
Potlačení funkce systému
Mezi dálkovými a tlumenými světlomety můžete přepínat zatažením páčky směrem dopředu nebo dozadu.
Kontrolka automatického řízení dálkových světel
Missing Image  Svítící kontrolka potvrzuje, že systém je připraven k provozu.