Poznámka:  Další informace naleznete na místních webových stránkách společnosti Ford.
Použití autorádia
Missing Image  Volba zábavních funkcí na funkční liště
Ruční nastavení rádiové stanice
Zvolte možnost Sources.

Missing Image
Zvolte možnost AM, FM nebo DAB.
Poznámka:  Systém zobrazí dostupné zdroje hudby.
Poznámka:  Tlačítko pro vyhledávání směrem nahoru se nachází na rámečku autorádia.
Poznámka:  Tlačítko pro vyhledávání směrem dolů se nachází na rámečku autorádia.
Uložení rádiové stanice

Missing Image
Ručně nastavte rádiovou stanici dle předchozího postupu.
Zvolte možnost Presets.
Poznámka:  Tento krok použijte pouze tehdy, když chcete vybrat jinou sadu předvoleb.
Stiskněte a přidržte jedno z tlačítek předvolby.
Poznámka:  Zvuk se dočasně ztlumí jako potvrzení, že byla rozhlasová stanice uložena do paměti.
Přehrávání hudby ze zařízení USB
Připojte zařízení k portu USB.
Zvolte možnost Sources.
Poznámka:  Systém vaši hudbu před přehráváním zaindexuje.
Přenos hudby ze zařízení s rozhraním Bluetooth
Spárujte své zařízení. Viz Telefon.
Zvolte možnost Sources.
Missing Image  Zvolte rozhraní Bluetooth.
Často používané hlasové příkazy ovládání audiosystému
  • USB
  • CD Player
  • Bluetooth Stereo