Missing Image
  POZOR:  Vždy, pokud ponecháváte děti samotné ve vozidle, odstraňte zapalovač.

  UPOZORNĚNÍ:  Nedržte vložku zapalovače v zamáčknuté poloze.
  UPOZORNĚNÍ:  Pokud budete používat zásuvku při vypnutém motoru, může dojít k vybití autobaterie.

Poznámka:  Lze ji používat, i když je spínač zapalování vypnutý.
Poznámka:  Zásuvku můžete používat pro napájení 12voltových spotřebičů s maximálním proudovým zatížením 10 A. Používejte pouze zástrčky příslušenství Ford nebo zástrčky určené pro použití v zásuvkách podle standardu SAE.
Pro použití zapalovače zamáčkněte vložku zapalovače. Ven vložka vyskočí automaticky.