POZOR   POZOR:  Zpátečku zařazujte, jen když je vozidlo v klidu.
POZOR   POZOR:  Při řazení z 5. na 4. rychlostní stupeň netlačte řadicí páku příliš do strany, aby nedošlo k neúmyslnému zařazení 2. rychlostního stupně.

Aby nedocházelo k hluku ozubení při řazení zpátečky, počkejte asi tři sekundy se sešlápnutou spojkou a vozidlem v klidu.
Zpátečka - 5stupňová převodovka
Missing Image
Zpětný chod se volí posunutím řadicí páky doprava a dozadu.
Zpátečka - 6stupňová převodovka
Missing Image
  1. Vytáhněte zajišťovací kroužek.
  2. Posuňte řadicí páku doleva a vpřed.