POZOR:  Pokud jsou dětské bezpečnostní zámky zapnuty, nelze zevnitř vozidla otevřít dveře.

Poznámka:  U vozidel vybavených bezklíčovým systémem použijte náhradní klíč. Viz  Keyless entry. 
Missing Image
Levá strana
Dveře uzamčete otočením klíčem proti směru otáčení hodinových ručiček, a odemčete je otočením po směru otáčení hodinových ručiček.
Pravá strana
Dveře uzamčete otočením klíčem po směru otáčení hodinových ručiček, a odemčete je otočením proti směru otáčení hodinových ručiček.