Missing ImageMissing Image
Pro přijetí nebo odstranění některých zpráv z informačního displeje stiskněte tlačítko OK/RESET. Ostatní zprávy budou odstraněny automaticky po krátkém čase.
U panelu přístrojů typu 2 a 3 musejí být některé informace před možností vstupu do nabídek potvrzeny.
Kontrolka ohlášení zprávy
Missing Image  Kontrolka zpráv se rozsvítí společně s některými zprávami. Podle závažnosti zprávy může být červená nebo žlutá a zůstane svítit, dokud se neodstraní příčina hlášení.
Symboly zpráv
Missing Image  Nechte systém zkontrolovat v nejbližším servisu.Missing Image  Nechte si systém co nejdříve zkontrolovat.
Missing Image  Zastavte vozidlo, jakmile vám to podmínky bezpečnosti provozu dovolí.
Prohlížení současných zpráv
Typ 2 a 3
  1. Přesuňte se pomocí otočného ovladače na toto zobrazení a stiskněte tlačítko SET/RESET.
  1. Chcete-li procházet všemi dostupnými zprávami, otáčejte otočným ovladačem.
  1. Chcete-li přijmout zprávu a opustit nabídku, stiskněte tlačítko OK/RESET.
Otevřené dveře

Zpráva  Varovná kontrolka  Systém 
Otevřené dveře řidiče  Červená  Zámky 
Otevřené zadní dveře na straně řidiče  Červená  Zámky 
Otevřené dveře spolujezdce  Červená  Zámky 
Otevřené zadní dveře na straně spolujezdce  Červená  Zámky 
Otevřené dveře zavazadlového prostoru  Červená  Zámky 
Otevřená kapota  Červená  Zámky 
Pootevřené dveře, zavřete dveře  Žlutá  Zámky. Před nastartováním vozidla zavřete všechny dveře. 

Systém bezklíčového ovládání

Zpráva  Varovná kontrolka  Systém 
Špatná funkce imobilizéru  Červená  Systém bezklíčového ovládání. 
Závada řízení  Červená  Vozidlo budete schopni nastartovat znovu JEN maximálně pětkrát nebo na dobu pouze 56 hodin. Po uplynutí této doby nebude již možné vozidlo nastartovat. Co nejdříve nechte systém zkontrolovat řádně vyškoleným technikem. 
Nebyl rozpoznán klíč  Žlutá  Systém bezklíčového ovládání.   Viz   Bezklíčový systém.   
Klíč mimo vozidlo  Žlutá  Systém bezklíčového ovládání.   Viz   Bezklíčový systém.   
Slabá baterie v dálkovém ovladači  Žlutá  Vyměňte baterii.   Viz   Výměna baterie v dálkovém ovládání.   
Závada řízení  Nechte vozidlo zkontrolovat řádně vyškoleným technikem. 
Pro nastartování stlačte pedál brzdy  Systém bezklíčového ovládání. 
Pro nastartování stlačte pedál spojky  Systém bezklíčového ovládání. 

Osvětlení

Zpráva  Varovná kontrolka  Systém 
Závada brzdových světel  Červená  Spínač brzdových světel. S vozidlem je možno jet jako obvykle. Pouze nelze zapnout tempomat. Co nejdříve nechte systém zkontrolovat řádně vyškoleným technikem. 
Závada adaptivních světlometů  Žlutá  Systém adaptivních světlometů (AFS) 

Údržba

Zpráva  Varovná kontrolka  Systém 
Vysoká teplota motoru  Červená  Chladicí soustava 
Malé množství brzdové kapaliny  Červená  Brzdy 
Funkční porucha motoru  Červená  Motor. Zastavte vozidlo, jakmile to bude možno bezpečně provést, a ihned vypněte motor. Nechte systém okamžitě zkontrolovat řádně vyškoleným technikem. 
Snížená akcelerace  Červená  Elektronické řízení akcelerace (EAC). S vozidlem je možno bezpečně jet, ale akcelerace bude podstatně snížená. Maximální rychlost vozidla zůstane zachována. Co nejdříve nechte systém zkontrolovat řádně vyškoleným technikem. 
Nízká hladina kapaliny do ostřikovačů  Žlutá  Ostřikovač okna 
Výměna oleje  Oznámení o servisu 

Posilovač řízení

Zpráva  Varovná kontrolka  Systém 
Závada řízení  Červená  Posilovač řízení. Řízení bude plně funkční, avšak budete muset na volant působit větší silou. Co nejdříve nechte systém zkontrolovat řádně vyškoleným technikem. 

Převodovka

Zpráva  Varovná kontrolka  Systém 
Omezená funkce převodovky  Žlutá  Automatická převodovka. Vozidlo může být ještě řízeno, ale co nejdříve nechte systém zkontrolovat řádně vyškoleným technikem. 
Příliš horká převodovka. Sešlápněte pedál brzdy  Červená  V určitých jízdních podmínkách je možné, že se spojky v převodovce mohou přehřát. Zastavte vozidlo, vyhnete se tak poškození převodovky. Zvolte N (NEUTRAL) nebo P (PARK) a použijte parkovací brzdu, dokud převodovka nevychladne a z displeje nezmizí zpráva. 
Příliš horká převodovka  Červená  Převodovka je příliš horká. V těchto extrémních podmínkách převodovka přestane řadit, aby nedošlo k jejímu poškození. Dokud převodovka nevychladne, nebude možné se rozjet. 
Závada převodovky  Žlutá  Automatická převodovka 
Probíhá řazení  Sešlápněte pedál brzdy  Při nízkých venkovních teplotách může převodovce Durashift CVT po nastartování motoru trvat několik sekund, než se zařadí R (REVERSE) (zpátečka) nebo D (DRIVE) (jízda). Držte pedál brzdy stlačený, dokud zpráva nezmizí z displeje. 
Přesuňte volič do polohy P  Automatická převodovka 

Systém stability jízdy (ESP)

Zpráva  Varovná kontrolka  Systém 
Funkční porucha ESP  Žlutá  Systém stability jízdy (ESP). Nechte vozidlo zkontrolovat řádně vyškoleným technikem.