Vozidla s motory Duratec
Missing Image
Dodávka paliva může být přerušena v důsledku nehody nebo náhlého otřesu (např. nárazu při parkování).
Spínač je umístěn v bočním panelu před dveřmi řidiče.
Vrácení spínače do původní polohy
  POZOR:  Pokud vidíte nebo cítíte unikající benzín, neodblokovávejte odpojovač přívodu paliva.

  • Otočte klíč zapalování do polohy 0.
  • Zkontrolujte těsnost palivového systému.
  • Nejsou-li patrné žádné příznaky úniku paliva, vraťte spínač do původní polohy zatlačením na tlačítko (viz obrázek).
  • Otočte klíč zapalování do polohy II. Po několika sekundách klíč vraťte do polohy I.
  • Znovu zkontrolujte, zda z palivového systému neuniká palivo.