Bezpečnostní pásy
  POZOR:  Pro čistění bezpečnostních pásů nepoužívejte hrubé materiály nebo chemická čistidla.
  POZOR:  Dbejte na to, aby voda nevnikla do navíjecího mechanizmu pásů.

Bezpečnostní pásy vyčistěte čističem interiéru nebo vodou nanesenou pomocí měkké houby. Bezpečnostní pásy nechte vyschnout přirozenou cestou, bez přídavného zdroje tepla.
Obrazovky panelu přístrojů, LCD obrazovky, obrazovky rádiového přijímače
  POZOR:  Pro čistění nepoužívejte brusné materiály, alkoholová nebo chemická rozpouštědla.

Zadní okna
  UPOZORNĚNÍ:  Pro čištění vnitřku zadních oken nepoužívejte žádné abrazivní materiály.
  UPOZORNĚNÍ:  Na vnitřek zadních oken neinstalujte nálepky nebo štítky.