POZOR:  Pokud se sklo displeje rozbije, nedotýkejte se tekuté krystalické látky. V případě kontaktu s pokožkou omyjte zasažená místa okamžitě mýdlem a vodou.
  POZOR:  Tento systém je výrobek se silným laserem, který využívá viditelný laserový paprsek. Pokud je s výrobkem manipulováno nesprávně, může vyzařovat nebezpečné paprsky. Nedívejte se dovnitř žádným z otvorů v přístroji.
  POZOR:  Nespouštějte videohry ani video zařízení, jestliže jsou napájecí šňůry nebo kabely zlomené, prasklé nebo poškozené.
  POZOR:  Nedotýkejte se svými prsty pomocných vstupních zdířek. Nefoukejte do nich a nedovolte, aby se do nich dostala vlhkost nebo nečistoty.
  POZOR:  Nezkoušejte otevírat přístroj sami – váš dealer společnosti Ford vám rád pomůže, pokud se na zařízení vyskytne nějaká závada.

  UPOZORNĚNÍ:  Nedotýkejte se obrazovky a nevystavujte displej z tekutých krystalů na delší dobu přímému slunečnímu světlu nebo silným ultrafialovým paprskům. Ultrafialové paprsky způsobují poškození tekutých krystalů.
  UPOZORNĚNÍ:  Nečistěte systém pomocí rozpouštědel nebo čisticích prostředků ve spreji. Používejte pouze vlhký hadr.
  UPOZORNĚNÍ:  Na obrazovku netlačte velkou silou.
  UPOZORNĚNÍ:  Nezasunujte cizí předměty do diskové mechaniky.
  UPOZORNĚNÍ:  Nezasunujte do mechaniky více než jeden disk.
  UPOZORNĚNÍ:  Nesprávné používání jiných nastavení nebo připojení než zde uvedených může způsobit poškození zařízení.
  UPOZORNĚNÍ:  Tento zábavní systém pro cestující na zadních sedadlech přehrává disky, které vyhovují mezinárodním standardům International Red Book. CD-disky od některých výrobců chráněné proti nelegálnímu kopírování této normě nevyhovují, a proto nelze zaručit jejich bezchybné přehrávání.
  UPOZORNĚNÍ:  Oboustranné disky s dvojím formátem (formáty DVD Plus, CD-DVD), které se nyní začínají používat v hudebním průmyslu, jsou silnější než normální CD disky a není možné zaručit, že budou v této jednotce plynule přehrávány a že nedojde k jejich uvíznutí. CD-disky nepravidelného tvaru ani disky s ochrannou vrstvou proti poškrábání či nalepenými samolepicími štítky by se neměly používat. Reklamace, při nichž bude uvnitř přehrávače, vráceného k opravě, nalezen tento typ disku, nebudou akceptovány.
  UPOZORNĚNÍ:  Tato jednotka je určena výhradně k přehrávání komerčně lisovaných disků o průměru 12 cm nebo 8 cm.
  UPOZORNĚNÍ:  Pokud je systém používán při vypnutém zapalování, je třeba dát pozor, aby nedošlo k vybití autobaterie.
  UPOZORNĚNÍ:  Pokud se do štěrbiny pro disk dostanou nepatřičné předměty, jako např. kreditní karty nebo mince, jednotka se může poškodit.

Poznámka:  Kromě DVD video disků budete moci přehrávat i video CD, SVCD a zvukové CD disky (včetně MP3).
Doporučujeme vám používat systém ve chvílích, když je zapnuté zapalování a motor běží.
Tento systém bude fungovat 60 minut po vypnutí zapalování. Blíží-li se konec 60minutového časového intervalu, objeví se na obrazovce varovný nápis.
Pro docílení co možná nejvyšší kvality zvuku používejte disky, která jsou čisté a v dobrém stavu.
Tento zábavní systém Ford pro cestující na zadních sedadlech je konfigurován pro formát PAL. Disky NTSC je možné přehrávat po změně formátu v menu DVD-nastavení.   Viz   Nabídka DVD/CD
Možnosti a přehrávání MP3/WMA v DVD přehrávači
Jednotka umí přehrávat konvenční CD zvukové stopy a záznamy ve formátech MP3 a WMA. Přehrávač automaticky zjistí, který typ disku je vložen, a podle toho zareaguje.
Disky s nahrávkami MP3 a WMA mají obvykle kapacitu k uložení mnohem většího množství hudby než konvenční CD-disky, protože každou stopu lze při nahrávání více zkomprimovat.
Pokud si pořizujete vlastní nahrávky, musíte každý záznamový blok (relaci) řádně uzavřít, ale není nutné provádět uzavření celého disku. Díky tomu lze v tomto přehrávači používat zapisovatelné (CD/R) a přepisovatelné (CD/RW) disky.
  UPOZORNĚNÍ:  Zákony o autorských právech se v různých zemích liší; proto si před kopírováním nahrávek chráněných autorským právem ověřte, zda to zákony ve vaší zemi umožňují.

Po vložení disku do jednotky se po dobu snímání obsahu disku zobrazuje na displeji nápis DISC LOADING. Délka doby, která je pro tento úkon potřebná, závisí na počtu stop, souborů, složek a záznamových bloků na disku.
Při načítání disků MP3 nebo WMA se na obrazovce zobrazí menu, ve kterém jsou uvedeny složky a skladby na disku. Výběr požadované skladby nebo složky proveďte pomocí tlačítek šipek na dálkovém ovládání a potvrďte tlačítkem OK.   Viz   Používání dálkového ovládání
Požadavky MP3/WMA
  • Do jedné složky lze uložit až 2048 souborů (v závislosti na velikosti souborů a kapacitě disku).
  • Podporovány jsou ID3 tagy verze 1 a 2.
  • Jméno interpreta, název skladby a jméno složky by měly být dlouhé maximálně 30 znaků.
  • Maximální datový tok a rychlost snímaní jsou 320 kbps pro MP3 / 160 kbps pro WMA a 192 kHz.
  • Podporovány jsou MP3 formáty MPEG1, MPEG2 a MPEG2.5 úrovně 3.