Pokud zapnete jednotku a na úvodní obrazovce se objeví KEYCODE - - - -, je nutné před spuštěním jednotky zadat bezpečnostní kód.
  1. Stiskněte tlačítko nahoru nebo dolů na dálkovém ovládání nebo tlačítko play/pause na DVD přehrávači, dokud se na displeji nezobrazí první číslice vašeho bezpečnostního kódu.
  2. Pro přesun na další políčko nebo návrat k předchozímu políčku stiskněte tlačítka vlevo nebo vpravo na dálkovém ovládání nebo tlačítka pro následující nebo předchozí záznam na DVD přehrávači.
  3. Opakujte kroky 1 a 2, až bude vložen celý čtyřmístný kód.
  4. Před potvrzením stisknutím tlačítka OK na dálkovém ovládání nebo tlačítka M na DVD přehrávači se ujistěte, že je bezpečnostní kód zadán správně.