Je dovoleno až 10 pokusů o vložení kódu, pokaždé s různými následky v případě chybného zadání. Počet provedených pokusů se zobrazuje jako číslo na displeji.
Pokud se na displeji znovu objeví nápis KEYCODE, můžete se okamžitě znovu pokusit o vložení kódu.
Pokud se na displeji objeví nápisWAWAIT 30, bude jednotka na 30 minut zablokována. Vyčkejte, dokud se čas neodpočítá k nule. Když se objeví nápis KEYCODE, znovu zadejte kód.
Po 10 neúspěšných pokusech o vložení kódu se přístroj natrvalo odstaví z provozu a na displeji se objeví LOCKED. Kontaktujte svého prodejce Ford a požádejte o pomoc.