Tato jednotka je zabezpečena jedinečným kódem, který se musí do přístroje zavést, aby mohl fungovat. Obvykle toto provede prodejce Ford v průběhu předprodejní prohlídky. Pokud je z nějakého důvodu odpojena autobaterie nebo je DVD jednotka vyjmuta z vozidla, je třeba vložit vstupní kód znovu, aby jednotka fungovala.