Ztratíte-li vstupní kód, kontaktujte svého prodejce a poskytněte mu údaje o jednotce spolu s prokázáním své totožnosti. Váš prodejce potom obdrží správný kód od společnosti Ford Motor Company.