Missing Image
ADVD/vnější vstup
BOK
COvládací tlačítko vpravo
DOvládací tlačítko dolů
EDVD menu/DVD nastavení
FDalší/rychle vpřed
GPřehrávání/pauza
HTitulky
IZtišení*
JZámek kláves/dětský zámek
KJazyk DVD zvuku
LDenní/noční intenzita podsvícení
MVysunutí disku
NSnížení hlasitosti*
OZvýšení hlasitosti*
PTlačítko Stop
QPředchozí/posun vzad
RSystémové menu
SZpět
TOvládací tlačítko vlevo
UZapnuto/vypnuto
VOvládací tlačítko nahoru
* Těmto tlačítkům není při použití sluchátek s infračerveným přenosem přiřazena žádná funkce. Pro nastavení hlasitosti použijte ovladač umístěný na sluchátkách.
DVD/AUX
Stisknutím tlačítko DVD/AUX můžete přepínat mezi různými audio/video vstupy (DVD, AUX 1, AUX 2).
OK
Tlačítko OK je třeba stisknout jako potvrzení výběru řady zvolených funkcí.
Ovládací tlačítka
Stisknutím tlačítek nahoru, dolů, vlevo nebo vpravo se můžete pohybovat mezi jednotlivými nabídkami menu.
DVD menu/DVD nastavení
Pro zobrazení základní nabídky DVD titulů stiskněte a držte tlačítko menu. Pokud používaný disk podporuje tuto funkci, jednou krátce stiskněte pro zobrazení nabídky titulu tlačítko menu.
Další/rychle vpřed
Stisknutím tohoto tlačítka během přehrávání přeskočíte vpřed na následující kapitolu nebo zvukovou stopu. Stisknete-li a podržíte tlačítko dolů, aktivuje se režim vyhledávání. Při následujícím stisknutí tohoto tlačítka je možno přepínat mezi rychlostmi vyhledávání. V režimu menu můžete po stisknutí procházet vpřed, zatímco je menu aktivní.
Předchozí/posun vzad
Stisknutím tohoto tlačítka během přehrávání přeskočíte na začátek aktuální kapitoly nebo zvukové stopy. Pokud hned stisknete toto tlačítko znovu, zvolí se předcházející kapitola nebo stopa. Stisknete-li a podržíte tlačítko dolů, aktivuje se režim vyhledávání směrem zpět. Při následujícím stisknutí tohoto tlačítka je možno přepínat mezi rychlostmi zpětného vyhledávání. V režimu menu můžete po stisknutí procházet zpět, zatímco je menu aktivní.
Přehrávání/pauza
Stisknutím spustíte přehrávání aktuálního disku. Stisknutím pozastavíte přehrávání. Opětovným stisknutím obnovíte přehrávání.
Titulky
Stisknutím tlačítka titulků během přehrávání DVD se zapne funkce titulků. Dalším stisknutím tlačítka se změní jazyk titulků, pokud daný disk podporuje více jazyků.
Zámek kláves/dětský zámek
Toto tlačítko vypne funkci tlačítek na DVD přehrávači.
Tlačítko AUDIO
Stisknutím tlačítka AUDIO během přehrávání DVD se zobrazí aktuální zvukový jazykový výstup. Pokud tento disk podporuje více jazyků, zvukový jazykový výstup se po dalším stisknutí změní.
Vysunutí disku
Tlačítko pro vysunutí vysune aktuální disk bez ohledu na provozní režim. Jestliže disk není do 10 sekund vytažen, bude transportním mechanizmem vtažen zpět do jednotky.
Tlačítko Stop
Stisknutím zastavíte přehrávání aktuálního disku. Systém si zapamatuje pozici přehrávání DVD do paměti a po opakovaném stisknutí tlačítka pro přehrávání umožní obnovení přehrávání.
Systémové menu
Stisknutím tlačítka systémového menu se zobrazí nebo zmizí menu systému zobrazené na obrazovce. Systémové menu se zobrazí přes obraz a umožní vám změnit nastavení předvoleb.
Zpět
Stisknutím se zobrazí předchozí nabídka.