Missing Image  Zajistěte, aby staré baterie byly vždy zlikvidovány ekologickým způsobem. Požádejte místní úřady o radu týkající se recyklace.
Missing Image
Do jednotky dálkového ovládání použijte dvě baterie AAA 1,5 V.
Výměnu baterií je obvykle nutno provést tehdy, když dálkové ovládání funguje pouze v malé vzdálenosti od systému nebo pokud nefunguje vůbec.
Použijte nové náhradní baterie (doporučujeme alkalické) a zasuňte je podle obrázku.
Použité baterie vždy likvidujte ekologickým způsobem.