Missing Image  Zajistěte, aby staré baterie byly vždy zlikvidovány ekologickým způsobem. Požádejte místní úřady o radu týkající se recyklace.
Do každé soupravy infračervených sluchátek použijte dvě baterie AAA 1,5 V.
Výměnu baterií je obvykle nutno provést tehdy, když je kvalita zvuku špatná nebo pokud sluchátka nefungují vůbec.
Použijte nové náhradní baterie (doporučujeme alkalické) a zasuňte je podle obrázku.
Missing Image
Použité baterie vždy likvidujte ekologickým způsobem.