Missing Image
AZapnuto/vypnuto
BStop/vysunout
CPředchozí/posun vzad
DDalší/rychle vpřed
EPřehrávání/pauza
FDVD menu
GOtvor pro disk
Zapnuto/vypnuto
Stisknutím zapnete nebo vypnete systém.
Stop/vysunout
Je-li během přehrávání DVD stisknuto tlačítko stop, přehrávač si zapamatuje místo, ve kterém došlo k zastavení. Chcete-li obnovit přehrávání z tohoto bodu, stiskněte znovu tlačítko pro přehrávání. Pokud po zastavení disku dojde k opětovnému stisknutí tlačítka stop na předním panelu, objeví se na displeji nápis ‘OPEN’ a DVD disk vyjede ven.
Předchozí/posun vzad
Stisknutím tohoto tlačítka během přehrávání přeskočíte na začátek aktuální kapitoly nebo zvukové stopy. Pokud hned stisknete toto tlačítko znovu, zvolí se předcházející kapitola nebo stopa. Stisknete-li a podržíte tlačítko dolů, aktivuje se režim vyhledávání směrem zpět. Při následujícím stisknutí tohoto tlačítka je možno přepínat mezi rychlostmi zpětného vyhledávání.
Další/rychle vpřed
Stisknutím tohoto tlačítka během přehrávání přeskočíte vpřed na následující kapitolu nebo zvukovou stopu. Stisknete-li a podržíte tlačítko dolů, aktivuje se režim vyhledávání. Při následujícím stisknutí tohoto tlačítka je možno přepínat mezi rychlostmi vyhledávání.
Přehrávání/pauza
Stisknutím spustíte přehrávání aktuálního disku. Stisknutím pozastavíte přehrávání. Opětovným stisknutím obnovíte přehrávání.
DVD menu
Pro zobrazení základní nabídky DVD titulů stiskněte a držte tlačítko menu. Pokud používaný disk tuto funkci podporuje, stiskněte pro zobrazení nabídky titulu jednou krátce tlačítko menu.
Možnosti přehrávání
Zvukové CD
Pokud je vloženo běžné audio CD, zobrazí se počet skladeb, doba přehrávání a zbývající čas. Pro ovládání CD použijte tlačítka pro přehrávání, zastavení a pro rychlý přesun vpřed a vzad.
JPEG
Na obrazovce je možné zobrazit obrázky ve formátu JPEG uložené na CD. Obrázky je možné pomocí šipek vlevo a vpravo na dálkovém ovládání otáčet a pomocí šipek nahoru a dolů je možné je převrátit. Pro přecházení mezi jednotlivými fotografiemi použijte tlačítka pro rychlý přesun vpřed a vzad.
VCD a SVCD
Pokud se po vložení nespustí VCD nebo SVCD automaticky, stiskněte tlačítko pro přehrávání. Pro ovládání CD použijte tlačítka pro přehrávání, zastavení a pro rychlý přesun vpřed a vzad.
Přehrávání disků ve smíšeném formátu
U disků, které obsahují více formátů (např. jsou na jednom disku MP3 soubory a zároveň soubory JPEG), se objeví menu zobrazující seznam souborů na disku. Přesun a výběr proveďte pomocí šipek a tlačítka OK.
Menu režimu přehrávání
Pro vstup do menu režimu přehrávání stiskněte tlačítko menu M (pokud je přehrávána skladba, je nutné nejprve stisknout stop). V tomto menu je na výběr několik možností přehrávání:
  • FOLDER - tento režim je výchozí. Postupně dojde k jednomu přehrání každého souboru v aktuální složce.
  • FOLDER REP - postupně budou přehrány a následně zopakovány všechny skladby v aktuální složce.
  • SINGLE - dojde k jednomu přehrání aktuální skladby
  • REP-ONE - dojde k přehrání aktuální skladby a následně ke zopakování.
  • DISC - postupně dojde k jednomu přehrání všech souborů podle složek.
  • DISC REP - postupně dojde k jednomu přehrání všech souborů podle složek a následně ke zopakování.
  • RANDOM - skladby jsou přehrávány náhodně a vybírány z různých složek.
  • SHUFFLE - skladby z aktuální složky jsou přehrávány náhodně.
Přehrávání formátu DivX v DVD přehrávači
Jednotka přehraje obsah mediálního videosouboru v kódování DivX.
O DivX
DivX je populární mediání technologie vytvořená společností DivX, Inc. Mediální soubory DivX obsahují vysoce komprimované video s vysokou kvalitou zobrazení, které si zachovává relativně malou velikost souboru. Soubory DivX mohou také obsahovat rozšířenou mediální strukturu, jako jsou menu, titulky a přídavné audio stopy. Mnoho mediálních souborů DivX je dostupných k online stažení a pomocí snadno použitelných nástrojů od společnosti DivX.com je můžete vytvořit i ze svého soukromého obsahu.
Missing Image  DivX, DivX Certified a připojené logo jsou ochranné známky společnosti DivX, Inc. a jejich používání podléhá licenci.