Pokud není v přehrávači žádný disk, je možné po stisknutí tlačítka DVD menu na dálkovém ovládání nebo DVD přehrávači změnit některá nastavení DVD přehrávače. Pro procházení v menu použijte ovládací šipky a tlačítkem OK vyberte funkci.
Obecné nastavení
Označení úhlu
Nastavte zapnuto nebo vypnuto. Dostupné u DVD s obrázky fotografovanými z různých úhlů.
Jazyk menu na obrazovce
English - výchozím nastavením bude angličtina.
Chinese - výchozím nastavením bude čínština. Atd.
Titulky
Pokud je DVD disk nahraný s titulky, zapnutí nebo vypnutí nastavení titulků umožní uživateli výběr, zda chce titulky zobrazit.
Poznámka:  Pokud obrazová jednotka nemůže titulky zobrazit, nebudou zobrazeny ani v případě, že je zobrazení titulků zapnuto.
Zobrazení času
Pokud je tato funkce podporována filmem, dojde na obrazovce k zobrazení počitadla času.
Hlavní stránka
Návrat zpět na hlavní stránku.
Nastavení reproduktoru
Audio dekodér Downmix
Pokud je zvoleno LT/RT, bude na výstupu Dolby LT/RT. Efekt Dolby surround je možné obnovit pomocí externího Dolby Pro Logic dekodéru.
Pokud posloucháte reprodukci pouze ze 2 reproduktorů nebo ze sluhátek, zvolte stereo. Tato funkce směšuje surroundovou audio reprodukci do potřebné stereo audio reprodukce (2 kanály).
Hlavní stránka
Návrat zpět na hlavní stránku.
Audio nastavení
Dvojitá mono reprodukce
  • Stereo - audio výstup je nastaven na stereo.
  • L-MONO - audio výstup je nastaven na L-MONO.
  • R-MONO - audio výstup je nastaven na R-MONO.
  • MIX-MONO - audio výstup je nastaven na smíšené mono.
Komprese
Vyšší komprese zesílí zvuk v tichých pasážích filmu a potlačí zvuk v hlasitých pasážích filmu.
Hlavní stránka
Návrat zpět na hlavní stránku.
DivX (®) registrace
V tomto menu je zobrazen váš registrační kód DivX. Pro další informace o službě Video On Demand navštivte prosím stránku www.divx.com/vod.
Předvolby
Televizní obrazovka
  • Normal/PS (Normal/Pan a Scan) - tuto možnost zvolte v případě, že je váš DVD přehrávač připojen k monitoru s formátem 4:3. Obraz poté vyplní celou obrazovku. (Části zcela vlevo a vpravo obrazu nebudou viditelné).
  • Normal/LB (Normal/Letter Box) - tuto možnost zvolte v případě, že je váš DVD přehrávač připojen k monitoru s formátem 4:3. Při této možnosti mohou být v horní a spodní části obrazovky vidět černé pruhy. Šířka těchto pruhů závisí na originálním formátu obrazu filmu na disku.
  • Wide (16:9 Wide) - tuto možnost zvolte v případě, že je váš DVD přehrávač připojen k monitoru s formátem 16:9.
Typ televize
Při přehrávání NTSC DVD/VCD může dojít k deformaci obrazu ve svislém směru, v horní a spodní části obrazovky se mohou objevit černé pruhy nebo může být obraz zobrazen černobíle. Není to známka závady.
  • Multi - výstupní formát obrazu DVD přehrávače bude nastaven podle formátu uvedeném na disku. (Doporučené nastavení u televizí pro více systémů).
  • NTSC - video výstup DVD přehrávače bude nastaven na NTSC.
  • PAL - video výstup DVD přehrávače bude nastaven na PAL.
Audio
Vyberte změnu výchozího jazyka informací uvedených na DVD (je-li tato možnost dostupná). Pokud není vybraný jazyk dostupný, bude použito jazykové nastavení podle disku.
Podtitul
Vyberte změnu výchozího jazyka informací uvedených na DVD (je-li tato možnost dostupná). Pokud není vybraný jazyk dostupný, bude použito jazykové nastavení podle disku.
Menu disku
Vyberte změnu výchozího jazyka informací uvedených na DVD (je-li tato možnost dostupná). Pokud není vybraný jazyk dostupný, bude použito jazykové nastavení podle disku.
Místní
Vyberte změnu výchozího jazyka informací uvedených na DVD (je-li tato možnost dostupná). Pokud není vybraný jazyk dostupný, bude použito jazykové nastavení podle disku.
Výchozí hodnoty
Výběrem této položky dojde k přenastavení vlastností na výchozí hodnoty.
Hlavní stránka
Návrat zpět na hlavní stránku.
Opustit nastavení
Výběrem této položky opustíte menu nastavení.
Systémové menu na obrazovce
Poznámka:  Pro vstup do systémového menu namiřte dálkové ovládání na infračervený snímač panelu na hlavové opěrce se zábavním systémem pro cestující na zadních sedadlech a stiskněte tlačítko systémového menu.
Stisknutím tlačítka systémového menu se zobrazí nebo zmizí menu systému zobrazené na obrazovce. Systémové menu se zobrazí přes obraz a umožní vám změnit nastavení předvoleb.

Systemové menu – zobrazení na obrazovce  
Kategorie   Nastavení   Volby   Činnost  
Displej   Obrazovka videa   Kontrast   Upravte nastavení pomocí tlačítek šipek vlevo a vpravo  
Barva   Upravte nastavení pomocí tlačítek šipek vlevo a vpravo  
Jas   Upravte nastavení pomocí tlačítek šipek vlevo a vpravo  
Poloha   Upravte nastavení pomocí směrových tlačítek  
Zesílení hlasitosti DVD     Zapnuto a vypnuto   Proveďte výběr pomocí směrových tlačítek1  
Podsvícení rámečku   Podsvícení rámečku DVD přehrávače   Zapnuto a vypnuto   Proveďte výběr pomocí směrových tlačítek  
Vypnutí obrazovky   Stav obrazovky   Menu vyberte pomocí tlačítka OK   Stisknutím libovolného tlačítka se obrazovka opět zapne  
Nastavení   Nastavení   Jazyk nabídek   Upravte nastavení pomocí tlačítek šipek vlevo a vpravo  
Obnovení výchozího nastavení   Ano nebo ne. Proveďte výběr pomocí tlačítek šipek vlevo a vpravo  
Servisní menu   Pouze pro použití Servisního centra  

1 Některé DVD disky jsou nahrány s velmi vysokou hlasitostí. Pokud je při normální hlasitosti slyšet ve sluchátkách zkreslení zvuku, je možné tento problém odstranit vypnutím zesilovače hlasitosti.