Tento systém je schopen pracovat s videohrami a video zařízeními s vhodnými obrazovými a zvukovými konektory typu RCA, které se zasunují do pomocných vstupních zdířek.
K tomu je potřeba samostatný kabel AV, který je k dostání v obchodech s elektroinstalačními potřebami.
V následující tabulce jsou uvedeny doporučené hodnoty impedance a napětí pro přídavné zvukové a obrazové vstupy.

Přídavné vstupy  Parametr  Hodnota      Jednotka 
  min.  nom.  max.   
Audio  Vstupní impedance (na zásuvku)  18  24  100  kiloohmy 
Audio  Napětí vstupního signálu  0,0  1,0  2,0  volty 
Video (PAL)  Vstupní impedance  70  75  80  ohmy 
Video (PAL)  Napětí vstupního signálu  0,0  1,0  2,0  volty (špičkový výkon)