Tento systém je schopen pracovat s videohrami a video zařízeními s vhodnými obrazovými a zvukovými konektory typu RCA, které se zasunují do pomocných vstupních zdířek.
K tomu je potřeba samostatný kabel AV, který je k dostání v obchodech s elektroinstalačními potřebami.
V následující tabulce jsou uvedeny doporučené hodnoty impedance a napětí pro přídavné zvukové a obrazové vstupy.

Přídavné vstupy   Parametr   Hodnota       Jednotka  
  min.   nom.   max.    
Audio   Vstupní impedance (na zásuvku)   18   24   100   kiloohmy  
Audio   Napětí vstupního signálu   0,0   1,0   2,0   volty  
Video (PAL)   Vstupní impedance   70   75   80   ohmy  
Video (PAL)   Napětí vstupního signálu   0,0   1,0   2,0   volty (špičkový výkon)