Zablokovaný disk
V nepravděpodobném případě, že by se disk nevysunul nebo zablokoval přehrávač disků, vypněte jednotku (pokud se jednotka stále snaží disk přečíst, budete možná muset počkat 2 až 3 minuty, než ji budete moci vypnout).
Jakmile bude jednotka vypnuta, stiskněte tlačítko pro vysunutí, a když se disk vysune, vytáhněte jej ven.
Pokud se disk nevysune, kontaktujte svého dealera Ford.
Řídicí informace o regionu
Tento DVD/CD přehrávač je navržen a vyroben v souladu s řídicími informacemi o regionu, které jsou nahrávány na DVD disky. Pokud hodnota čísla regionu na DVD disku neodpovídá číslu regionu přehrávače, přehrávač není schopen DVD disk přehrát.

Region  Země v daném regionu 
Kanada, USA, teritoria USA 
Japonsko, Evropa, jižní Afrika, Střední východ (včetně Egypta) 
Jihovýchodní Asie, východní Asie (včetně Hongkongu) 
Austrálie, Nový Zéland, tichomořské ostrovy, střední Amerika, Mexico, Jižní Amerika, oblast Karibiku 
Bývalý Sovětský svaz, Indický subkontinent, Afrika (dále též Severní Korea, Mongolsko) 
Čína