Zablokovaný disk
V nepravděpodobném případě, že by se disk nevysunul nebo zablokoval přehrávač disků, vypněte jednotku (pokud se jednotka stále snaží disk přečíst, budete možná muset počkat 2 až 3 minuty, než ji budete moci vypnout).
Jakmile bude jednotka vypnuta, stiskněte tlačítko pro vysunutí, a když se disk vysune, vytáhněte jej ven.
Pokud se disk nevysune, kontaktujte svého dealera Ford.
Řídicí informace o regionu
Tento DVD/CD přehrávač je navržen a vyroben v souladu s řídicími informacemi o regionu, které jsou nahrávány na DVD disky. Pokud hodnota čísla regionu na DVD disku neodpovídá číslu regionu přehrávače, přehrávač není schopen DVD disk přehrát.

Region   Země v daném regionu  
1   Kanada, USA, teritoria USA  
2   Japonsko, Evropa, jižní Afrika, Střední východ (včetně Egypta)  
3   Jihovýchodní Asie, východní Asie (včetně Hongkongu)  
4   Austrálie, Nový Zéland, tichomořské ostrovy, střední Amerika, Mexico, Jižní Amerika, oblast Karibiku  
5   Bývalý Sovětský svaz, Indický subkontinent, Afrika (dále též Severní Korea, Mongolsko)  
6   Čína