Missing Image
ANádržka chladicí kapaliny motoru*: Viz  Engine coolant check. 
BZásobník brzdové a spojkové kapaliny (řízení na pravé straně)*: Viz  Brake and clutch fluid check. 
CPlnicí víko motorového oleje1: Viz  Engine oil check. 
DPojistková skříňka v motorovém prostoru   Viz   Pojistky
EZásobník brzdové a spojkové kapaliny (řízení na levé straně)*: Viz  Brake and clutch fluid check. 
FAutobaterie: Nevyžaduje žádnou údržbu.
GNádržka kapaliny ostřikovačů čelního a zadního okna: Viz  Washer fluid check. 
HVzduchový filtr: Nevyžaduje žádnou údržbu.
IMěrka motorového oleje1: Viz  Engine oil check. 
JNádržka kapaliny posilovače řízení: Viz  Power steering fluid check. 
1 Plnicí víko a olejová měrka jsou pro snadnou identifikaci barevně označeny.