POZOR:  Nejnovější informace o dětských sedačkách doporučených společnosti Ford získáte u svého prodejce.
  POZOR:  Původní text podle ECE R94.01: Vážné nebezpečí! Nepoužívejte dětské bezpečnostní sedačky upevňované proti směru jízdy na sedadle, které je chráněno airbagem umístěným před sedadlem!
  POZOR:  Pokud používáte dětskou sedačku s podpěrnou nohou, podpěrná noha musí být pevně opřená o podlahu.
  POZOR:  Pokud používáte dětskou sedačku s bezpečnostním pásem, ujistěte se, že bezpečnostní pás není povolený nebo překroucený.

  UPOZORNĚNÍ:  Bezpečnostní sedačka musí být pevně opřena o sedadlo vozidla. Může být nezbytné zvednout nebo demontovat opěrku hlavy.   Viz   Opěrky hlavy

Poznámka:  Používáte-li na předním sedadle dětskou sedačku, vždy upravte jeho polohu posunutím úplně dozadu. Pokud je obtížné utáhnout pánevní popruh beze zbytku, nastavte opěradlo do zcela vzpřímené polohy a zvedněte výšku sedadla.   Viz   Ručně nastavitelná sedadla

Poloha sedačky  Kategorie hmotnostních skupin 
0+ 
Do 10 kg  Do 13 kg  9 - 18 kg  15 - 25 kg  22 - 36 kg 
Sedadlo spolujezdce s aktivovaným airbagem  UF1  UF1  UF1 
Sedadlo spolujezdce s deaktivovaným airbagem  U1  U1  U1  U1  U1 
Zadní sedadla 

X Není vhodná pro děti v této váhové kategorii.
U Vhodné pro všechny druhy dětských sedaček schválených pro použití v této váhové kategorii.
U1 Vhodné pro všechny druhy dětských sedaček schválených pro použití v této váhové kategorii. Každopádně vám doporučujeme přepravovat děti v úředně schválených dětských sedačkách na zadním sedadle.
UF1 V této váhové kategorii vhodná pro všechny druhy dětských sedaček montovaných ve směru jízdy. Každopádně vám doporučujeme přepravovat děti v úředně schválených dětských sedačkách na zadním sedadle.